Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PGKiM Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o.
27-600 Sandomierz
ul. Przemysłowa 12
woj. świętokrzyskie, powiat sandomierski

Status prawny: jednoosobowa spółka Gminy Sandomierz
Tel.:
(15) 832 36 79
(15) 832 23 26
(15) 832 28 44

e-mail:

NIP:  864-000-25-49
REGON: 830338452
KRS:  0000145515

Archiwalny BIP: http://bip2.um.sandomierz.pl/index.php?gid=276&pos=5_8#menuscroll
Adres skrzynki e-PUAP: /pgkim_sandomierz/skrytka
Internetowe Biuro Obsługi Klienta: https://ibok.pgkim.sandomierz.pl
Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sandomierz
Deklaracja dostępności: http://pgkim.sandomierz.pl/deklaracja-dostepnosci-biuletynu-informacji-publicznej

Przedmiot i tryb działania Spółki, struktura własnościowa i majątek, organy Spółki i ich kompetencje, struktura organizacyjna, zakłady wewnętrzne (dane adresowe, kontakt, kompetencje, cennik usług i rozkłady jazdy komunikacji miejskiej), załatwianie spraw, rejestry i archiwa oraz przetargi są zamieszczone na stronie internetowej Spółki: http://www.pgkim.sandomierz.pl/

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk

tel. (15) 832 36 79
tel. (15) 832 23 26
tel. (15) 832 28 44

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący: Piotr Kossak
Zastępca Przewodniczącego: Józef Adamczak
Sekretarz: Anna Szumerowska-Sękul
Członek: Aleksandra Narewska-Bidas
Członek: Sławomir Kołodziej

Wersja XML