Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany :

§ 1. W Uchwale Nr XVII/190/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0640 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 154 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6257 o kwotę 724 369,88 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6259 o kwotę 94 533,31 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0950 o kwotę 16 299,27 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 10 500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 27 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6257 o kwotę 430 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0920 o kwotę 20,00 zł
RAZEM: 1 462 722,46 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60004 § 0490 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 2057 o kwotę 527 345,41 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 2059 o kwotę 81 199,98 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6207 o kwotę 197 024,47 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6209 o kwotę 13 333,33 zł
Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0970 o kwotę 30 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 400 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 57 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0660 o kwotę 120 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0750 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 99 000,00 zł
RAZEM: 1 685 903,19 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4277 o kwotę 527 345,41 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4279 o kwotę 81 199,98 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4279 o kwotę 840 466,28 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 93 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 75 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 32 480,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 50 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 89 000,00 zł
RAZEM: 1 808 491,67 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6057 o kwotę 527 345,41 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę 81 199,98 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę 840 466,28 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 7 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010 o kwotę 50 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 50 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4110 o kwotę 13 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92113 § 2480 o kwotę 16 299,27 zł
RAZEM : 1 585 310,94 zł

 

 

 

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r..pdf (1,03MB)

DOCXUzasadnienie XXVIII/317/2020.docx (16,68KB)

PDFZalacznik1 XXVIII/317/2020.pdf (291,68KB)

PDFZalacznik2 XXVIII/317/2020.pdf (230,96KB)

PDFZalacznik3 XXVIII/317/2020.pdf (105,06KB)