Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-05-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023
  Data modyfikacji: 17-05-2022 12:56
 2. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Data modyfikacji: 17-05-2022 12:54
 3. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Data modyfikacji: 17-05-2022 12:52
 4. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Data modyfikacji: 17-05-2022 12:51
 5. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Data modyfikacji: 17-05-2022 12:50
 6. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Data modyfikacji: 17-05-2022 12:49
 7. Projekty uchwał na LII sesję Rady Miasta
  Data utworzenia: 17-05-2022 12:46
 8. LII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Data modyfikacji: 17-05-2022 12:44
 9. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 11 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Data modyfikacji: 17-05-2022 12:21
 10. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 17.05.2022
  Data modyfikacji: 17-05-2022 10:37
Wersja XML