Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020

Na podstawie § 25 ust. 1,2,3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r., Nr 238, poz. 1586 z późn.zm.), § 12 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierz uchwalonego uchwałą Nr XLVII/620/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXII/344/2021.docx

PDFZalacznik1 XXXII/344/2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-344-2021 - głosowanie.pdf
 

Wersja XML