Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2021 rok

 • Zarządzenie Nr 303/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.

  w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.
  Data publikacji: 26-01-2022 07:36
 • Zarządzenie Nr 201/2021/OPS z dnia 14 września 2021 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 kwietnia 2021 r. Nr 104/2021/OPS w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sandomierza
  Data publikacji: 26-01-2022 07:27
 • Zarządzenie Nr 104/2021/OPS z dnia 26 kwietnia 2021 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 października 2020 r. Nr 199/2020/OPS w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sandomierza
  Data publikacji: 26-01-2022 07:24
 • Zarządzenie Nr 310/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  Data publikacji: 25-01-2022 12:33
 • Zarządzenie Nr 309/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  Data publikacji: 25-01-2022 12:31
 • Zarządzenie Nr 259.1/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Data publikacji: 25-01-2022 12:28
 • Zarządzenie Nr 306/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.

  w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Uchwale Nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  Data publikacji: 21-01-2022 07:36
 • Zarządzenie Nr 305/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.

  w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
  Data publikacji: 21-01-2022 07:27
 • Zarządzenie Nr 285/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i jednostek organizacyjnych Gminy Sandomierz
  Data publikacji: 21-01-2022 07:19
Wersja XML