Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020

DOCXKomisja Budżetu i Finansów spr 2020.docx
DOCXKomisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług spr 2020.docx
DOCXKomisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa spr 2020.docx
ODTKomisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu spr 2020.odt
DOCXKomisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia spr 2020.docx
DOCXKomisja Polityki Mieszkaniowej spr 2020.docx
DOCXKomisja Praworządności spr 2020.docx
DOCXKomisja Rewizyjna spr 2020.docx
DOCXKomisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji spr 2020.docx
DOCXKomisja Skarg, Wniosków i Petycji spr 2020.docx
 

Wersja XML