Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany pracy komisji stałych Rady Miasta

DOCXKomisja Budżetu i Finansów.docx
DOCXKomisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.docx
DOCXKomisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.docx
ODTKomisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.odt
DOCXKomisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.docx
DOCXKomisja Polityki Mieszkaniowej.docx
DOCXKomisja Praworządności.docx
DOCXKomisja Rewizyjna.docx
DOCXKomisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.docx
DOCXKomisja Skarg, Wniosków i Petycji.docx
 

Wersja XML