Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o unieważnieniu postępowania

RZP.271.2.1.2022.WSL                                                            
Sandomierz, 21.09.2022 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI OKREŚLONEJ W PKT. 6.5.2. PPKT. 18) WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO , EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

 

Dot. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej w pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na zadanie pn.:

Zakup i dostawa wraz z montażem następującego wyposażenia i oprogramowania
1. Serwer kontroler domeny – 1 szt. Serwer kontroler domeny zapasowy 1szt.,
2. Serwer NAS 1szt., dysk 4szt., pamięć RAM,
3. Oprogramowanie do wykonywania backupu danych ( 1 stacja robocza, 1 serwer, 600 GB przestrzeni chmurowej ),
do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Zamawiający - Gmina Sandomierz działając w trybie niepodlegającym Ustawie
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej
w pkt. 6.5.2 ppkt. 18) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 informuje, że unieważnia powyższe postępowanie.
W postępowaniu jw. w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 19.09.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły żadne oferty.

 

ZIPInformacja o unieważnieniu postępowania.zip (1,94MB)