Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2021

 • Wykaz NK/12/2021

  PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  Data publikacji: 16-07-2021 14:21
 • Wykaz NK/11/2021

  PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  Data publikacji: 16-07-2021 14:18
 • Wykaz NK/10/2021

  PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  Data publikacji: 17-06-2021 15:19
 • Wykaz NK/9/2021

  PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  Data publikacji: 17-06-2021 15:17
 • Karta informacyjna nr 1/2021

  dla Projektu zmiany Nr 1 Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "CHWAŁKI I" w Sandomierzu
  Data publikacji: 17-05-2021 09:01
 • Karta informacyjna Nr NK/8/2021

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...) w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Realizacja usług związanych z wykonaniem  dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c DN 100 do SRP I Sandomierz ul. Mickiewicza o zakresie ok. 300 m".
  Data publikacji: 21-04-2021 09:40
 • Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021

  WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  Data publikacji: 01-04-2021 09:56
 • Karta informacyjna Nr NK/4/2021

  Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew na działce nr 1406/4 obręb Sandomierz Prawobrzeżny
  Data publikacji: 19-02-2021 09:29
 • Karta informacyjna Nr NK/3/2021

  Decyzja zezwalająca na usunięcie 16 szt. drzew na działce nr 435/5 obręb Sandomierz Prawobrzeżny
  Data publikacji: 19-02-2021 09:26
Wersja XML