Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy danych o środowisku i jego ochronie

 • Karta informacyjna Nr NK/8/2021

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...) w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Realizacja usług związanych z wykonaniem  dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c DN 100 do SRP I Sandomierz ul. Mickiewicza o zakresie ok. 300 m".
  Data publikacji: 21-04-2021 09:40
Wersja XML