Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

GN.6840.10.2015.EDU
Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.)
Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ
nieruchomości zabudowanej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Lp

Nr
działki

Pow.
/ha/

Nr KW

Położenie

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

 Cena nieruchomości
brutto

Uwagi

1.

63/2
1081/8

pow. łączna 0,0218

KI1S/000962
82/2

 

Sandomierz obręb Lewobrzeżny
ul. Żydowska 6c

Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem usługowo - biurowym o pow. zabudowy 77m2
i pow. użytkowej 171,82m2

Brak mpzp. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sandomierza nieruchomość położona na obszarze określonym symbolem 1MWU- teren zabudowy wielorodzinnej z usługami (obszar Starego Miasta
w strefie ochrony konserwatorskiej A)-funkcja dominująca mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami nieuciążliwymi, funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe.

830.000,00
 

 

Uwaga:

  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2021r. poz.1899 ze zm./ wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 07.07.2022r. do dnia 18.08.2022r.
    Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.
     

Sandomierz, dnia 07.07.2022r.
Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec