Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

GN.6845.2.70.2022.IPI
GN.6845.2.95.2022.IPI
Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U.2021.poz.1899  z późn. zm. )
Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp.

Nr dz.

Pow.

 

Nr KW

Położenie.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Okres

dzierżawy

Czynsz  z VAT za

miesiąc

Uwagi.

 

1.

 

cz.dz

425/119

 

36,5m2

 

KI1S/00038142/5

 

 ul Juliusza Słowackiego, obręb Lewobrzeżny

 

Grunt utwardzony

 

W celu  wykorzystania go pod stoliki z krzesłami i parasolem

 

3 lata

 

176,00 zł + 40,48 zł =

216,48 zł/ m-c

Wysokość opłaty za grunt w sezonie turystycznym od  1 kwietnia do 31 października

88,00 zł+ 20,24 zł=

108,24 zł/m-c

Wysokość opłaty za grunt poza sezonem turystycznym od 1 listopada do 31 marca

 

Ustalony czynsz dzierżawy łącznie z podatkiem VAT dzierżawca zobowiązany jest uiszczać do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc z góry.

Okres wywieszenia

Wykazu – 21 dni.

Waloryzacja czynszu

Dzierżawnego- 1x/rok

wg wskaźnika wzrostu

cen towarów i usług

konsumpcyjnych.

Tryb bezprzetargowy.

Stawki czynszu dzierżawnego ustalonego na podstawie

stawek ujętych w  Zarządzeniu

 Nr G.6845.1.2012 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Sandomierz.

 

 

Sandomierz, dnia 04.07.2022

Z up. Burmistrza
mgr Aneta Przyłucka
SEKRETARZ MIASTA