Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

GN.6845.2.82.2022.IPI
Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U.2021.poz.1899  z późn. zm. )
Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp.

Nr dz.

Pow.

 

Nr KW

Położenie.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Okres

dzierżawy

Czynsz  z VAT za

miesiąc

Uwagi.

 

1.

 

cz.dz. 849

 

8,0m2

 

-------------

 

 ul. Mickiewicza

obręb Lewobrzeżny

 

Grunt nieutwardzony

 

Teren przeznaczony pod podstawienie tymczasowego kiosku handlowego do sprzedaży lodów

 

3 lata

 

129,57 zł + 29,80zł =

159,37 zł/ m-c

 

Ustalony czynsz dzierżawy łącznie z podatkiem VAT dzierżawca zobowiązany jest uiszczać do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc z góry.

Okres wywieszenia

Wykazu – 21 dni.

Waloryzacja czynszu

Dzierżawnego- 1x/rok

wg wskaźnika wzrostu

cen towarów i usług

konsumpcyjnych.

Tryb bezprzetargowy.

Stawki czynszu dzierżawnego ustalono na podstawie  załącznika do Uchwały Nr XXVIII/253/2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. Rady Miasta Sandomierza  oraz Zarządzenia

 Nr G.6845.1.2012 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Sandomierz.

 

 

Sandomierz, dnia 04.07. 2022

Z up. Burmistrza
mgr Aneta Przyłucka
SEKRETARZ MIASTA