Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

GN.6845.4.4.2022.IPI
Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U.2021.poz.1899 z późn. zm. )
Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp.

Nr dz.

Pow.
 

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Okres
dzierżawy

Czynsz z VAT za
miesiąc

Uwagi.

1.

cz.dz. 426/30

15,5m2

KI1S/00005556/0

 u zbiegu ulic Mickiewicza
 i Koseły

Grunt nieutwardzony na którym wniesiona jest reklama o konstrukcji stalowej stanowiącej nakłady dzierżawcy.

Reklama

3 lata

 

352,46 zł + 81,07 zł =
433,53 zł/ m-c

Ustalony czynsz dzierżawy łącznie z podatkiem VAT dzierżawca zobowiązany jest uiszczać do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc z góry.

Okres wywieszenia
Wykazu – 21 dni.
Waloryzacja czynszu
Dzierżawnego- 1x/rok
wg wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług
konsumpcyjnych.
Tryb bezprzetargowy.
Stawki czynszu dzierżawnego ustalono na podstawie  Uchwały XLVI/396/2010  dnia 24 lutego 2010r. oraz w Uchwale Nr XXVIII/253/2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. Rady Miasta Sandomierza
w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów Gminy Sandomierz, przewidzianych dla gruntów wykorzystywanych na cele ,,reklama poza pasem drogowym”, poniesiony o wskaźnik waloryzacji na kolejne lata.

Sandomierz, dnia 01.07.2022
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Przyłucka
Sekretarz Miasta

Wersja XML