Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 100/2022/GN z dnia 18 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2022/GN
BURMISTRZA MIASTA Sandomierza

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 29.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09 ze zm.)

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie :

1. Janusz Stasiak– Przewodniczący Komisji
2. Barbara Rajkowska – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
3. Edyta Duma – Członek
4. Edyta Sobieraj  - Członek
5. Agnieszka Kukiełka-Bocheńska - Członek

§ 2. Komisja przeprowadzi w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Poniatowskiego 1 pok. nr 103, I ustny licytacyjny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Rynek 29 i sporządzi protokół z jego przebiegu.

§ 3. Komisja rozpocznie pracę z dniem 14 czerwca 2022 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 100 2022 GN.pdf
 

Wersja XML