Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Naczelnik Wydziału - Barbara Rajkowska
Tel. (15) 8154 - 121

Adres e-mail:
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
- sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami - tel. (15) 8154-145, (15) 8154-188

- sprawy lokalowe - tel. (15) 8154-127, (15) 8154-176 
- dzierżawy nieruchomości gminnych - tel. (15) 8154-122, (15) 8154-124
- nazewnictwo i numeracja porządkowa nieruchomości - tel. (15) 8154-122
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - tel. (15) 8154-124
- sprawy geodezyjne: podziały i rozgraniczenia - tel. (15) 8154-122, (15) 8154-121
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne - tel. (15) 8154-124
- opłata adiacencka - tel. (15) 8154-124

Wersja XML