Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2021

PDFBilans Gmina Sandomierz 2021.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Sandomierz 2021.pdf
PDFinformacja dodatkowa Gmina Sandomierz 2021.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki Gmina Sandomierz 2021.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Sandomierz 2021.pdf
PDFBilans skonsolidowany JST Gmina 2021.pdf
 

Wersja XML