Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

dane teleadresowe

URZĘDU  MIEJSKIEGO
W  SANDOMIERZU

URZĄD  MIEJSKI  W  SANDOMIERZU
27-600 Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
woj. świętokrzyskie, powiat sandomierski

Telefon: (15) 8154 - 100 centrala (15) 8154 - 171 sekretariat,

Fax:  (15) 8154 - 101

email:

Adres skrzynki EPUAP: /359v9tuyeo/skrytka

Gmina Sandomierz
Kod terytorialny: 2609011
NIP GMINY: 864-17-51-939
REGON GMINY: 830409927

Numery rachunków bankowych:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 

na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

  - podatków i opłat lokalnych,
  - opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów,
  - mandatów karnych Straży Miejskiej,
  -
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
  - opłaty od wniosku o udostępnienie danych osobowych

 

79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz

na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej

 

 

Wersja XML