Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/405/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 z późn. zm.),

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLII/405/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf (209,29KB)

DOCXUzasadnienie XLII/405/2021.docx (5,77KB)

PDFXLII-405-2021 - Głosowanie.pdf (933,93KB)