Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/413/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Miasta Sandomierza nr IV/36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLII/413/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o ud.pdf (178,47KB)

DOCXUzasadnienie XLII/413/2021.docx (5,82KB)

PDFXLII-413-2021 - Głosowanie.pdf (931,66KB)