Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020

PDF12 Przychody i rozchody budżetu.pdf
PDF11 Wydatki na programy z udziałem środków zagran.pdf
PDF10 Realizacja programów wieloletnich.pdf
PDF9 Dotacje udzielone z budżetu.pdf
PDF8 Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej.pdf
PDF7 Wykaz jednostek oświatowych.pdf
PDF6 Zestawienie realizacji wydatków.pdf
PDF5 Zestawienie syntetyczne wydatków.pdf
PDF4 Zestawienie realizacji dochodów.pdf
PDF3 Zestawienie syntetyczne dochodów.pdf
PDF1 i 2 Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków.pdf
 

Wersja XML