Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXVII/373/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Sandomierz za rok 2020 oraz po przeprowadzeniu debaty Rada Miasta Sandomierza postanawia udzielić Burmistrzowi Miasta Sandomierza wotum zaufania.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXVII/373/2021.docx
PDFXXXVII-373-2021 głosowanie.pdf
 

Wersja XML