Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji

Dane teleadresowe:

27-600 Sandomierz, ul.Przemysłowa 7

NIP: 864-13-93-925

REGON: 830327023

KRS: 0000158166

Konto bankowe:

Bank BPH S.A. O/Sandomierz

77 1060 0076 0000 3200 0105 7880

 

Organy Spółki:

Krzysztof Krzystanek - Likwidator

tel. 609 402 699

email:

 

Rada Nadzorcza:

Piotr Maria Kossak - Przewodniczący

Zygmunt Hara - Wiceprzewodniczący

Henryka Błaszczak - członek

Wersja XML