Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze –podinspektora w  wydziale urbanistyki i architektury w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora w wydziale urbanistyki i architektury w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu została wybrana:
                  

 Pani Kornelia Wieczorek zamieszkała w Skrzypaczowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 

Pani Kornelia Wieczorek spełniła wymagania określone w ogłoszeniu, zaprezentowała przygotowanie merytoryczne i uzyskała największą ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Biorąc pod uwagę zakres zaprezentowanej wiedzy oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe - komisja uznała, że Pani Kornelia Wieczorek jest odpowiednią kandydatką na
ww. stanowisko.

 

Sandomierz, dnia 08.06.2021 r.

 

Burmistrz Miasta

Marcin Marzec

 

 

 

 

Wersja XML