Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – archiwisty w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze – archiwisty w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu został wybrany:

 Pan Krzysztof Sobczyk zamieszkały w Sandomierzu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 

Pan Krzysztof Sobczyk spełnił wymagania zamieszczone w ogłoszeniu, posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do pracy w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu na stanowisku archiwisty.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

Posiadane wykształcenie, umiejętności i doświadczenie gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków.

 

 

Sandomierz, dnia 10.06.2021 r.

 

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Wersja XML