Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
PDFRozporządzenie ogólne RODO.pdf

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
PDFUstawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.pdf

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Magdalena Żukowska

adres e-mail:

tel. 15/81-54-103, 15/81-54-193

Klauzula informacyjna ogólna związana z przetwarzaniem danych osobowych
PDFKlauzula informacyjna ogólna.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności )
PDFKlauzula-ewidencja ludności.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiazku prawnego ciążącego na administratorze ( przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych )
PDFKlauzula - dowody osobiste.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
DOCKlauzula - akta stanu cywilnego i zmiana imienia i nazwiska.doc

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem pomocy publicznej
PDFKlauzula informacyjna RODO dot przetwarzania danych osobowych.pdf
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych
PDFKlauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.pdf

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Miasta Sandomierza
PDFKlauzula dla uczestników sesji Rady Miasta.pdf

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej od której Urząd Miejski w Sandomierzu uzyska dane osobowe w związku z wykonaniem obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego
PDFKlauzula informacyjna dla osób fizycznych od których Urząd uzyskuje dane osobowe.pdf

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o wykorzystaniu systemu monitoringu wizyjnego
PDFInformacja o monitoringu.pdf
 

 

Wersja XML