Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2020

PDFBilans Gmina 2020.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu Gmina 2020.pdf
PDFInformacja dodatkowa Gmina 2020.pdf
PDFRachunek zysków Gmina 2020.pdf
PDFZestawienie zmian Gmina 2020.pdf
PDFKorekta nr 1 bilansu z wykonania budzetu JST.pdf
PDFBilans skonsolidowany JST na 31-12-2020.pdf
 

Wersja XML