Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert

 

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe
 w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia

Ocena formalna 06.04.2021r.
Zakończenie oceny merytorycznej: 06.04.2021r.

 

 

Numer oferty

 

Data wpływu

 

Oferent

 

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Koszt ogólny zadania

Wnioskowana kwota

 

Przyznana kwota dotacji

 

Decyzja

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

 

17.03.2021r.

 

Sandomierski Klub „Amazonki”

Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową

 

IV – XII 2021r.

 

31.971,60 zł

8.000,00 zł

 

8.000,00 zł

 

Oferta przyjęta do realizacji

Zatwierdzam
Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

DOCXRozstrzygnięcie Ochrona i promocja zdrowia 2021.docx
 

    

Wersja XML