Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert i o wynikach konkursu

 • Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert

  na realizację w 2021 roku zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe w zakresie: KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  Data publikacji: 23-04-2021 14:08
 • Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert

  na realizację w 2021 roku zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe w zakresie : OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
  Data publikacji: 23-04-2021 14:03
Wersja XML