Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

DOCXRegulamin Organizacyjny text.docx

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Sprawy zastrzeżone do aprobaty i podpisu przez Burmistrza Miasta Sandomierza

DOCXZAŁACZNIK nr 1 do regulaminu sprawy zastrz dla Burmistrza.docx

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Szczegółowy podział zadań pomiędzy Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza

DOCXZAŁĄCZNIK nr 2 do regulaminu podział zadań.docx

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

PDFZAŁĄCZNIK nr 3 schemat organizacyjny Urzędu Miasta Sandomierz

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego - Organizacja kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz zasady jej funkcjonowania

DOCXZAŁĄCZNIK nr 4 do regulaminu kontrola zarządcza.docx

Zarządzenie Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

DOCXZARZĄDZENIE NR 5 2021 OR regulamin.docx

PDFZarzadzenie nr 5 2021 OR.pdf
 

Wersja XML