Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sandomierza nr XXII/ 223/ 2016 z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środwiskowa oraz nadania jej statutu, w związku z § 4.6 Statutu Świetlicy Środowiskowej.

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miasta Sandomierza nr XXII/ 223/ 2016 z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXIV/357/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1 XXXIV/357/2021.docx

PDFUchwała Nr XXXIV-357-2021 - głosowanie.pdf
 

Wersja XML