Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.

PDFDane o dochodach.pdf
PDFDane o nieruchomościach zabudowanych.pdf
PDFDane o zmianach.pdf
PDFDługoterminowe aktywa finansowe.pdf
PDFRzeczowe aktywa trwałe.pdf
 

Wersja XML