Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2448021935283554192395231101972887388460852046000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000424
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 200358
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8347
 3. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 7880
 4. Sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 7125
 5. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 6069
 6. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 4212
 7. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 4087
 8. Oferty pracy i wyniki naboru na pracowników Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 3855
 9. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3340
 10. MOJA SPRAWA
  Wyświetleń: 3104
 11. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 2899
 12. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne
  Wyświetleń: 2680
 13. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 2680
 14. Miasto w liczbach
  Wyświetleń: 2533
 15. dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2397
 16. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 2283
 17. Oferty pracy i wyniki naboru na dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1984
 18. Burmistrz
  Wyświetleń: 1889
 19. Podatki i opłaty w roku 2021
  Wyświetleń: 1887
 20. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1735
 21. Stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 1656
 22. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1638
 23. Oferty pracy i wyniki naboru na kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 1572
 24. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1553
 25. Skład rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 1447
 26. Miasto i Gmina Sandomierz
  Wyświetleń: 1406
 27. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1375
 28. Zapis wideo obrad Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji: 2018-2023
  Wyświetleń: 1311
 29. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1290
 30. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 1287
 31. Godziny Otwarcia
  Wyświetleń: 1283
 32. WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI
  Wyświetleń: 1239
 33. Herb i symbole miasta
  Wyświetleń: 1224
 34. PGKiM Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1222
 35. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1216
 36. WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 1179
 37. Schemat graficzny Urzędu Miasta w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1172
 38. Statut Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1135
 39. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
  Wyświetleń: 1116
 40. Komisje rady miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 1110
 41. STRAŻ MIEJSKA (telefon alarmowy - 986)
  Wyświetleń: 1073
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1052
 43. Położenie
  Wyświetleń: 1048
 44. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1015
 45. Budżet Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1003
 46. Uchwały XXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1003
 47. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2019
  Wyświetleń: 1002
 48. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 986
 49. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 978
 50. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 970
 51. Protokoły z sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 918
 52. WYDZIAŁ FINANSOWY
  Wyświetleń: 912
 53. Uchwały XXXII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 908
 54. Wykazy: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 899
 55. ZARZĄDZENIE NR 44/2021/OR z dnia 8 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 882
 56. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 876
 57. Budżet Miasta Sandomierza rok 2021
  Wyświetleń: 867
 58. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 867
 59. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
  Wyświetleń: 864
 60. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 862
 61. Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 856
 62. Zarządzenie Nr 126/2021/CUW z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 848
 63. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 846
 64. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 841
 65. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 841
 66. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 816
 67. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 809
 68. Rok 2021
  Wyświetleń: 802
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 800
 70. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 798
 71. Skargi, wnioski, petycje
  Wyświetleń: 777
 72. Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 746
 73. Zarządzenie Nr 6/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 733
 74. Spółki Miejskie
  Wyświetleń: 721
 75. Projekty Uchwał Rady Miasta
  Wyświetleń: 717
 76. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 717
 77. Rok 2020
  Wyświetleń: 716
 78. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 712
 79. Plany,raporty, programy i strategie
  Wyświetleń: 708
 80. Zarządzenie Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 704
 81. Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 701
 82. Komisja Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 693
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 693
 84. Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 690
 85. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 676
 86. PEC Sp Z.O.O
  Wyświetleń: 674
 87. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji
  Wyświetleń: 673
 88. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 662
 89. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 656
 90. Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 651
 91. Uchwały XXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 651
 92. Uchwały XXXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 651
 93. Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 637
 94. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym ul Baczyńskiego 9/61 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 634
 95. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta
  Wyświetleń: 632
 96. Uchwały RIO za rok 2021
  Wyświetleń: 630
 97. Komisja Praworządności
  Wyświetleń: 626
 98. Wykazy danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 619
 99. Sekretarz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 616
 100. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 614
 101. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 613
 102. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 613
 103. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert i o wynikach konkursu
  Wyświetleń: 608
 104. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 603
 105. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 600
 106. Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 595
 107. Uchwały XXX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 593
 108. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2020
  Wyświetleń: 592
 109. Uchwała budżetowa na rok 2021
  Wyświetleń: 587
 110. Skarbnik Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 584
 111. Uchwały XXXI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 575
 112. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 6/86 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 573
 113. Uchwała XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 572
 114. Uchwały XXXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 571
 115. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 570
 116. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza złożone w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 569
 117. Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 557
 118. Zarządzenie Nr 2/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4.01.2021 r.
  Wyświetleń: 554
 119. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 547
 120. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Rynek 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 540
 121. Informacja o udzieleniu zamówienia 2021 - 2022
  Wyświetleń: 537
 122. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 536
 123. Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020
  Wyświetleń: 536
 124. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU
  Wyświetleń: 534
 125. Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 532
 126. Zarządzenie NR 231/2020 /SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 532
 127. Ogłoszenia inne dot. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 522
 128. Wykaz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 519
 129. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 516
 130. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 498
 131. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 495
 132. Ogólne zasady naboru pracowników
  Wyświetleń: 486
 133. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 484
 134. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 480
 135. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 476
 136. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 475
 137. Oświadczenie Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie
  Wyświetleń: 471
 138. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 4 położonym w budynku przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 468
 139. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 467
 140. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 463
 141. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 461
 142. Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 460
 143. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji
  Wyświetleń: 458
 144. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 457
 145. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 454
 146. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 17/5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 452
 147. Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 448
 148. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 447
 149. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 443
 150. Zarządzenie Nr 261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 431
 151. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 4/4
  Wyświetleń: 425
 152. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 423
 153. Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 413
 154. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 410
 155. Protokół Nr 27/9/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 407
 156. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 405
 157. ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
  Wyświetleń: 405
 158. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Portowej 20 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 404
 159. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 404
 160. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 402
 161. Mapa Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 400
 162. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 398
 163. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 397
 164. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 395
 165. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Portowej 18 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 394
 166. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 386
 167. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 386
 168. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 386
 169. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 386
 170. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 383
 171. Protokół Nr 24/7/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 383
 172. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 382
 173. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 380
 174. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 379
 175. Protokół Nr 19/7/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 378
 176. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 378
 177. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 377
 178. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 376
 179. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 376
 180. Protokół Nr 29/2/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 376
 181. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 376
 182. Uchwała Nr XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 375
 183. Dzierżawa nieruchomości w międzywalu rzeki Wisły w Sandomierzu
  Wyświetleń: 374
 184. Uchwała Nr 35/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 374
 185. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 373
 186. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 371
 187. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
  Wyświetleń: 369
 188. Zarządzenie Nr 86/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 368
 189. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Poniatowskiego 4
  Wyświetleń: 367
 190. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 367
 191. Zarządzenie Nr 3/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 366
 192. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 365
 193. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/97
  Wyświetleń: 364
 194. Protokół Nr 28/1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 364
 195. Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  Wyświetleń: 364
 196. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 362
 197. Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 360
 198. Protokół Nr 13/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 360
 199. „Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Sandomierzu”
  Wyświetleń: 359
 200. Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych
  Wyświetleń: 359
 201. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 359
 202. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T.Króla 8/97 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 359
 203. Protokół Nr 29/1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 359
 204. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w okresie: 14 - 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 358
 205. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym socjalnym lokalem mieszkalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Lubelskiej 29A w Sandomierzu
  Wyświetleń: 358
 206. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 356
 207. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Portowa w Sandomierzu
  Wyświetleń: 356
 208. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 355
 209. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 355
 210. Informacja o wyniku I ustnego licytacyjnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 354
 211. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 354
 212. Zarządzenie Nr 23/2021/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 354
 213. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 353
 214. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 352
 215. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 352
 216. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do garażu położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 352
 217. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 351
 218. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, ul.Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 351
 219. Zarządzenie Nr 67/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 351
 220. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
  Wyświetleń: 349
 221. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.
  Wyświetleń: 348
 222. Uchwała Nr XXVIII/318/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043
  Wyświetleń: 347
 223. Uchwała Nr XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 347
 224. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 346
 225. 3.Interpelacja Radnego Marka Chruściela z dnia 02.02.2021 r.
  Wyświetleń: 342
 226. Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 342
 227. Przetarg pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 338
 228. Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg
  Wyświetleń: 337
 229. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 337
 230. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 337
 231. Protokół Nr 30/2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 337
 232. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 337
 233. Zarządzenie Nr 8/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 335
 234. Dług publiczny
  Wyświetleń: 334
 235. Ciężary publiczne
  Wyświetleń: 333
 236. Ogłoszenie o wolnym lokalu Króla 6m 27
  Wyświetleń: 331
 237. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 331
 238. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 330
 239. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 329
 240. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 328
 241. Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
  Wyświetleń: 328
 242. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 328
 243. Zarządzenie Nr 7/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.01.2021 r.
  Wyświetleń: 326
 244. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 325
 245. Projekt porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 325
 246. STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 324
 247. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 323
 248. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 323
 249. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 323
 250. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP
  Wyświetleń: 322
 251. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 320
 252. Ogłoszenie o II przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 320
 253. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 320
 254. Zarządzenie Nr 55/2021/CUW z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 319
 255. 2.Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 318
 256. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 318
 257. Informacja o XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 24.02.2021 r.
  Wyświetleń: 318
 258. Link do strony Systemu Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 318
 259. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 318
 260. 4. Interpelacja radnego Marcina Świerkuli z dnia 08.02.2021
  Wyświetleń: 317
 261. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 317
 262. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 317
 263. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 317
 264. Projekty uchwał na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 316
 265. Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 316
 266. XXXIV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 316
 267. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 313
 268. Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 313
 269. Uchwały XXXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 313
 270. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 312
 271. Zarządzenie Nr 90/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 311
 272. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 310
 273. Protokół Nr 30/11/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 310
 274. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 309
 275. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 309
 276. Uchwała Nr XXIX/326/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 308
 277. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/75 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 307
 278. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 307
 279. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 306
 280. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 306
 281. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 305
 282. Protokół Nr 21/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 305
 283. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 305
 284. Informacja o XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10.02.2021
  Wyświetleń: 304
 285. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 303
 286. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 303
 287. 5. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021
  Wyświetleń: 302
 288. Uchwała Komisji Konkursowej z dnia 26.04.2021 r.
  Wyświetleń: 302
 289. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 300
 290. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 300
 291. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 300
 292. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 300
 293. 1.Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 299
 294. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 299
 295. Zarządzenie Nr 16/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 299
 296. Protokół Nr 20/1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 297
 297. Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 296
 298. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 296
 299. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Sandomierza
  Wyświetleń: 296
 300. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 296
 301. Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 296
 302. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 295
 303. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 295
 304. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 295
 305. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 295
 306. Zarządzenie Nr 263/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 295
 307. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 294
 308. Protokół Nr 29/10/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 294
 309. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 294
 310. Protokół Nr 31/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 293
 311. Uchwała Nr XXVIII/323/2020 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w  2021  r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
  Wyświetleń: 293
 312. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 293
 313. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 291
 314. Sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału 2020 r.
  Wyświetleń: 291
 315. Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.01.2021 roku
  Wyświetleń: 291
 316. Zarządzenie Nr 25/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 291
 317. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 290
 318. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 289
 319. Protokół Nr 26/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 288
 320. Karta informacyjna Nr NK/4/2021
  Wyświetleń: 287
 321. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 287
 322. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 287
 323. Zarządzenie Nr 15/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 286
 324. Zarządzenie Nr 89/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 286
 325. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021
  Wyświetleń: 285
 326. Zarządzenie Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7.01.2021 r.
  Wyświetleń: 285
 327. Informacja o wydłużeniu termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 284
 328. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 284
 329. Zarządzenie Nr 37/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 284
 330. Zarządzenie Nr 48/2021/SK z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 284
 331. Nabór na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 283
 332. Projekty uchwał na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 283
 333. Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 283
 334. Zarządzenie Nr 12/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 283
 335. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 282
 336. Uchwała Nr 36/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 282
 337. XXXIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 282
 338. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 281
 339. Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 281
 340. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 281
 341. Protokół Nr 18/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 342. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 281
 343. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 280
 344. Uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 280
 345. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16-03-2021 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  Wyświetleń: 280
 346. Zarządzenie Nr 266/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 280
 347. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 279
 348. Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 279
 349. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 278
 350. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 278
 351. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 278
 352. Zarządzenie Nr 13/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 278
 353. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 277
 354. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021
  Wyświetleń: 277
 355. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 277
 356. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 277
 357. Uchwała Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 277
 358. Zarządzenie Nr 85/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 277
 359. Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 276
 360. Oświadczenie Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 275
 361. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021
  Wyświetleń: 275
 362. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 275
 363. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 274
 364. XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 274
 365. Protokół Nr 29 z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 273
 366. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 273
 367. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 273
 368. Zarządzenie Nr 51/2021/PŚZ z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 273
 369. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 272
 370. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 272
 371. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 271
 372. Protokół Nr 25/1/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 271
 373. Uchwała Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 271
 374. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 269
 375. Uchwała Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 269
 376. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 268
 377. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 268
 378. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 267
 379. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 267
 380. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 266
 381. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 266
 382. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 266
 383. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 265
 384. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 264
 385. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 264
 386. Protokół Nr 28 z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 264
 387. Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 264
 388. Zarządzenie Nr 14/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 264
 389. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 263
 390. Zarządzenie Nr 30/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 263
 391. Uchwały XXXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 262
 392. Zarządzenie Nr 101/2021/NK z dnia 19 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 262
 393. Protokół Nr 14/2/2021 z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 394. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 261
 395. Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 261
 396. 6. Interpelacja Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021 r.
  Wyświetleń: 260
 397. Informacja dla rolników
  Wyświetleń: 260
 398. Protokół Nr 30 z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 260
 399. Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 260
 400. Zarządzenie Nr 88/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 260
 401. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 259
 402. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 259
 403. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 259
 404. Zarządzenie Nr 38/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 259
 405. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 258
 406. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 258
 407. Odwołanie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 257
 408. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 257
 409. Zarządzenie nr 147/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2021 r
  Wyświetleń: 257
 410. Zarządzenie Nr GN 18/2021 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 257
 411. Karta informacyjna Nr NK/1/2021
  Wyświetleń: 255
 412. Posiedzenie Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 254
 413. Uchwała Nr XXXII/338/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 254
 414. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 18.05.2021r.
  Wyświetleń: 253
 415. Karta informacyjna Nr NK/3/2021
  Wyświetleń: 252
 416. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 252
 417. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 252
 418. Zarządzenie Nr 39/2021/SK z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 252
 419. Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 251
 420. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 251
 421. Zarządzenie Nr 24/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 251
 422. Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 250
 423. Oświadczenie p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 250
 424. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 250
 425. Zarządzenie Nr 102/2021/RZP z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 250
 426. Zarządzenie Nr 42/2021/SK z dnia 02 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 250
 427. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 249
 428. Karta informacyjna Nr NK/8/2021
  Wyświetleń: 249
 429. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 249
 430. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021
  Wyświetleń: 249
 431. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 248
 432. Protokół Nr 32/2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 248
 433. Uchwała Nr XXXII/337/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 248
 434. Zarządzenie Nr 54/2021/OR z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 248
 435. Protokół Nr 24/2/2021 z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 247
 436. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 247
 437. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 247
 438. Zarządzenie Nr 96/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 247
 439. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 246
 440. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z Perspektywą na lata 2021-2023
  Wyświetleń: 246
 441. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowiska:
  Wyświetleń: 246
 442. Protokół Nr 33/3/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 246
 443. Kondolencje dla Pana Paolo Moschi Radnego Miasta Partnerskiego Volterra, zasłużonego dla podtrzymania partnerstwa między Sandomierzem, a włoskim miastem
  Wyświetleń: 245
 444. Projekty uchwał na XL sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 245
 445. Protokół Nr 20/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 245
 446. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 245
 447. Uchwała Nr XXXII/341/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 245
 448. Zarządzenie Nr 35/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 245
 449. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 244
 450. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 244
 451. Zarządzenie Nr 27/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 244
 452. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 243
 453. Karta informacyjna Nr NK/2/2021
  Wyświetleń: 243
 454. Zarządzenie Nr 79/2021/OR z dnia 25 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 243
 455. Uchwały XXXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 241
 456. Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11.01.2021 r.
  Wyświetleń: 240
 457. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 239
 458. Zarządzenie Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 239
 459. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
  Wyświetleń: 238
 460. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 238
 461. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 238
 462. 1. Zapytanie Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.03.2021 r.
  Wyświetleń: 237
 463. Protokół Nr 19/2/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 237
 464. Uchwała Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 237
 465. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 237
 466. Zarządzenie Nr 11/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 237
 467. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 235
 468. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 235
 469. Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych
  Wyświetleń: 235
 470. Uchwała Nr XXXII/336/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 234
 471. Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 234
 472. Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 234
 473. XXXVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 234
 474. Zarządzenie Nr 17/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 234
 475. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 233
 476. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 233
 477. Zarządzenie Nr 29/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 233
 478. Protokół Nr 23/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 232
 479. Protokół Nr 31 z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 232
 480. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ....... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 232
 481. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 232
 482. Rozporządzenie Nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 231
 483. Uchwała Nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 231
 484. Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021
  Wyświetleń: 231
 485. Zarządzenie Nr 22/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 231
 486. 7. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 14.02.2021 r.
  Wyświetleń: 230
 487. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 230
 488. Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 230
 489. Informacja w sprawie transmisji obrad Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 229
 490. Zarządzenie Nr 28/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 229
 491. Zarządzenie Nr 45/2021/GN z dnia 08 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 229
 492. Zarządzenie Nr 10/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 227
 493. Protokół Nr 25/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 226
 494. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 226
 495. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
  Wyświetleń: 225
 496. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 225
 497. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 225
 498. Przetargi na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 224
 499. Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 224
 500. XXXVI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 224
 501. Zarządzenie Nr 135/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 502. Zarządzenie Nr 34/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 224
 503. Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 223
 504. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 223
 505. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 222
 506. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2020
  Wyświetleń: 221
 507. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 221
 508. Zarządzenie Nr 1/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.01.2021 r.
  Wyświetleń: 221
 509. Zarządzenie Nr 26/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 221
 510. Zarządzenie Nr 100/2021/GN z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 220
 511. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta - c.d.
  Wyświetleń: 219
 512. Zarządzenie Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 218
 513. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Sandomierza NR 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 217
 514. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2021
  Wyświetleń: 216
 515. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 216
 516. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 216
 517. Zarządzenie Nr 56/2021/CUW z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 215
 518. Zarządzenie Nr 118/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 214
 519. Zarządzenie NR RZP/43/2021 z dnia 3 luty 2021 r
  Wyświetleń: 214
 520. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 213
 521. Uchwała Nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 213
 522. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 212
 523. Zarządzenie Nr 61.1/2021/SK z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 212
 524. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23.03.2021 r.
  Wyświetleń: 211
 525. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 211
 526. Zarządzenie Nr 111/2021/NK z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 211
 527. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 210
 528. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 210
 529. Zarządzenie Nr 170/2021/NK z dnia 14 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 210
 530. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 209
 531. XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 209
 532. Zarządzenie Nr 143/2020/OR z dnia 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 209
 533. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 208
 534. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały
  Wyświetleń: 208
 535. Zarządzenie Nr 47/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 536. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 207
 537. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 207
 538. Posiedzenie wspólne Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 207
 539. Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 207
 540. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 206
 541. Uchwała Nr XXXIV/347/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 206
 542. Zarządzenie Nr 202/2020/OR z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 206
 543. Zarządzenie Nr 68/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 206
 544. Zarządzenie Nr 70/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 206
 545. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 t.
  Wyświetleń: 205
 546. Protokół Nr 31/3/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 205
 547. Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 205
 548. Uchwały XL sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 205
 549. Oświadczenie Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 204
 550. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 204
 551. Zarządzenie Nr 46/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 203
 552. Zarządzenie Nr 95/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 203
 553. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 202
 554. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 202
 555. Zarządzenie Nr 62/2021/RZP z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 202
 556. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.06.2021 r.
  Wyświetleń: 201
 557. Protokół Nr 32 z XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 201
 558. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 201
 559. Zarządzenie Nr 71/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 201
 560. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 200
 561. Protokół Nr 21/4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 200
 562. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2021
  Wyświetleń: 200
 563. Zarządzenie Nr 73/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 200
 564. Zarządzenie Nr 81/2021/OR z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 200
 565. Uchwała Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 199
 566. Zajęcie pasa drogowego na cele budowlane
  Wyświetleń: 199
 567. Zarządzenie Nr 1.1/2021/SK z dnia 04 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 199
 568. Zarządzenie Nr 69/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 199
 569. Zarządzenie Nr 78/2021/GN z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 199
 570. Zarządzenie Nr 97/2021/NK z dnia 9 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 199
 571. Uchwała Nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 198
 572. Zarządzenie Nr 74/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 198
 573. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 197
 574. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 196
 575. Termin posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 196
 576. Zarządzenie Nr 58/2021/GN z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 196
 577. Posiedzenia komisji Rady Miasta
  Wyświetleń: 195
 578. Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 195
 579. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
  Wyświetleń: 194
 580. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 194
 581. 10. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09.05.2021 r.
  Wyświetleń: 193
 582. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 193
 583. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 193
 584. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 192
 585. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 192
 586. Starosta Sandomierski - Zawiadomienie z dnia 17 marca 2021
  Wyświetleń: 192
 587. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 192
 588. 14. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 191
 589. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.04.2021 r.
  Wyświetleń: 191
 590. Ogloszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 191
 591. Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 191
 592. Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL
  Wyświetleń: 190
 593. Protokół Nr 33 z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 190
 594. 27. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 189
 595. Zarządzenie Nr 72/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 189
 596. Zarządzenie Nr 125/2021/KPSiT z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 188
 597. Zarządzenie Nr 64/2017/OR z dnia 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 188
 598. Zarządzenie Nr 121/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 599. Zarządzenie Nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 600. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 186
 601. Zarządzenie Nr 49/2021/GN z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 186
 602. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.05.2021 r.
  Wyświetleń: 185
 603. Protokół Nr 27/5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 185
 604. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 184
 605. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 184
 606. Oświadczenie Starszego Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 184
 607. 29. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 183
 608. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 183
 609. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 183
 610. Protokół Nr 7/1/2021 z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 183
 611. Uchwała Nr XXXII/335/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 183
 612. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 183
 613. Zarządzenie Nr 59/2021/RZP z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 183
 614. Harmonogram działania punktów nieodpłatnych porad prawnych,
  Wyświetleń: 182
 615. Zarządzenie Nr 157/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 616. 15. Interprlacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.06.2021r.
  Wyświetleń: 181
 617. 17. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 09.06.2021r.
  Wyświetleń: 181
 618. Protokół Nr 22/5/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 181
 619. Protokół Nr 34/4/2021 z dnia 23 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 181
 620. Uchwała Nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 181
 621. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 180
 622. Protokół Nr 30/3/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 180
 623. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 180
 624. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 180
 625. Zarządzenie Nr 63/2021/SK z dnia 09 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 180
 626. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 180
 627. Protokół Nr 35/5/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 179
 628. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ...... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 179
 629. Uchwała Nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 179
 630. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 178
 631. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 178
 632. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 178
 633. Gminny Komisarz Spisowy w Sandomierzu ogłasza dodatkową rekrutację
  Wyświetleń: 177
 634. Posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 177
 635. Uchwała Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 177
 636. 13. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 176
 637. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 176
 638. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 176
 639. Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 176
 640. 9. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 175
 641. Zarządzenie Nr 124/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 175
 642. Zarządzenie Nr 66/2021/PSZ z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 175
 643. Uchwała Nr XXXV/361/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 174
 644. Zarządzenie Nr 134/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 174
 645. Protokół Nr 27/3/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 173
 646. Zawiadomienie o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2021 r. (sobota)
  Wyświetleń: 173
 647. 2. Zapytanie Radnego Roberta Kurosza z dnia 16.03.2021 r.
  Wyświetleń: 172
 648. Protokół Nr 22/3/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 172
 649. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 172
 650. Wykonanie budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 172
 651. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 171
 652. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 171
 653. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 170
 654. Uchwała Nr XXXVI/369/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 170
 655. 25. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 169
 656. Oświadczenie Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 169
 657. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 168
 658. 8. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 167
 659. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 167
 660. Uchwała Nr XXXV/360/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 167
 661. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 166
 662. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 166
 663. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 166
 664. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 166
 665. Uchwała Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 166
 666. Zarządzenie Nr 131/2021/CUW z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 166
 667. 11. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 165
 668. Informacja PGO Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 165
 669. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  Wyświetleń: 165
 670. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 r. sygn. UA.6721.15.2018
  Wyświetleń: 165
 671. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 165
 672. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 165
 673. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 164
 674. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 163
 675. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 163
 676. Uchwała Nr XXXVI/370/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 163
 677. Zarządzenie Nr 122/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 163
 678. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 163
 679. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. "Poprawa efektywności energergetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza" - 2 części
  Wyświetleń: 162
 680. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 162
 681. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.04.2021 r.
  Wyświetleń: 161
 682. Uchwała Nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 161
 683. Uchwała Nr XXXVI/372/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 161
 684. 21. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 160
 685. 30. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 160
 686. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 159
 687. Zarządzenie Nr 105/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 159
 688. Zarządzenie Nr 114/2021/SK z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 159
 689. Zarządzenie Nr 57/2021/SK z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 159
 690. Zarządzenie Nr 75/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 159
 691. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 158
 692. Posiedzenie wspólne Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 158
 693. Uchwała Nr XXXV/365/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 158
 694. Protokół Nr 29/5/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 695. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 157
 696. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 157
 697. Uchwała Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 157
 698. Zarządzenie Nr 84/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 699. 16. Interpelacja radnych Strugały, Szatana i Świerkuli z dnia 01.06.2021r.
  Wyświetleń: 156
 700. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2021 r.
  Wyświetleń: 156
 701. Projekt harmonogramu dyżuru Radnych w okresie od 6 lipca 2021 do 28 grudnia 2021
  Wyświetleń: 156
 702. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 156
 703. 19. Interpelacja Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23.06.2021 r.
  Wyświetleń: 155
 704. 23. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 155
 705. Zarządzenie Nr 93/2021/SK z dnia 6 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 155
 706. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12.05.2021 r.
  Wyświetleń: 155
 707. 31. Interpelacja Radnych: Marcina Świerkuli, Andrzeja Lebidy, Krzysztofa Szatana, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 09 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 154
 708. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 154
 709. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 154
 710. Zarządzenie Nr 141/2021/SK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 154
 711. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 153
 712. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 153
 713. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 153
 714. Zarządzenie Nr 123/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 153
 715. Zarządzenie Nr 168/2021/BHP z dnia 09 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 153
 716. 20. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 05.06.2021 r.
  Wyświetleń: 152
 717. Uchwała Nr XXXV/362/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 152
 718. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 152
 719. Zarządzenie Nr 117/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 151
 720. Zarządzenie Nr 133/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 151
 721. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.04.2021 r.
  Wyświetleń: 150
 722. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 150
 723. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2023
  Wyświetleń: 150
 724. Zarządzenie Nr 129/2021/IOD z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 150
 725. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 149
 726. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 149
 727. Zarządzenie Nr 99/2021/SK z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 149
 728. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17.05.2021 r.
  Wyświetleń: 148
 729. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 148
 730. Zarządzenie Nr 120/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 148
 731. Zarządzenie Nr 82/2021/SK z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 148
 732. 24. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 02 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 147
 733. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 147
 734. Wykaz NK/12/2021
  Wyświetleń: 147
 735. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 147
 736. „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”.
  Wyświetleń: 146
 737. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 19.07.2021r.
  Wyświetleń: 146
 738. Zarządzenie Nr 119/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 146
 739. Protokół Nr 24/5/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 740. Zarządzenie Nr 103/2021/SK z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 741. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 742. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 144
 743. Zarządzenie Nr 184/2021/OR z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 144
 744. Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od dnia 01 września 2021 r.
  Wyświetleń: 144
 745. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 143
 746. ZARZĄDZENIE NR 144 /2021/GN BURMISTRZA MIASTA Sandomierza z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 143
 747. Zarządzenie Nr 155/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 143
 748. Zarządzenie Nr 116/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 142
 749. Zarządzenie Nr 154/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 142
 750. 22. Interpelacja Radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 05.07.2021 r.
  Wyświetleń: 141
 751. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 141
 752. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 141
 753. Harmonogramu posiedzeń komisji Rady Miasta, w trybie stacjonarnym:
  Wyświetleń: 140
 754. Protokół Nr 35 XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 140
 755. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 140
 756. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2020
  Wyświetleń: 139
 757. Wykaz NK/11/2021
  Wyświetleń: 139
 758. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 05.07.2021r.
  Wyświetleń: 138
 759. Protokół Nr 32/5/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 138
 760. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 138
 761. XL sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 138
 762. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
  Wyświetleń: 138
 763. Informacja zbiorcza dotycząca problematyki petycji
  Wyświetleń: 136
 764. Protokół Nr 34 z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 765. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021
  Wyświetleń: 136
 766. Zarządzenie Nr 152/2021/SK z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 767. Protokół Nr 29/7/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 135
 768. Protokół Nr 28/4/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 134
 769. Zarządzenie Nr 151/2021/RZP z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 134
 770. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.06.2021r.
  Wyświetleń: 133
 771. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 133
 772. Uchwała Nr XXXIX/381/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 133
 773. Uchwała Nr XXXVII/376/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 133
 774. Uchwała Nr XXXVII/378/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 133
 775. Zarządzenie Nr 138/2021/SK z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 133
 776. Zarządzenie Nr 156/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 133
 777. Zarządzenie Nr 159/2021/SK z dnia 29 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 133
 778. Zarządzenie Nr 106/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 132
 779. Zarządzenie Nr 112/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 132
 780. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 132
 781. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 131
 782. Protokół Nr 37/7/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 131
 783. Uchwała Nr XXXVII/379/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 131
 784. Zarządzenie Nr 113/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 131
 785. Zarządzenie Nr 142/2021/NK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 131
 786. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 131
 787. Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego
  Wyświetleń: 131
 788. 26. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 130
 789. 32. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Jerzego Żyły z dnia 11 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 130
 790. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 130
 791. Protokół Nr 28/6/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 130
 792. Protokół Nr 40/10/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 130
 793. Uchwała Nr XXXVII/377/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 130
 794. Zarządzenie Nr 150/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 130
 795. Protokół Nr 15/3/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 129
 796. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 129
 797. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
  Wyświetleń: 129
 798. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 128
 799. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 128
 800. Uchwała Nr XXXVII/373/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 128
 801. 12. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 127
 802. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 127
 803. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 127
 804. Protokół Nr 36/6/2021 z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 127
 805. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.07.2021 r.
  Wyświetleń: 127
 806. Informacja o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 126
 807. Zarządzenie Nr 146/2021/Or z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 808. 18. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 125
 809. 28. Inter. radnego Mariusza Prezgota z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 125
 810. Protokół Nr 16/4/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 125
 811. Zameldowanie cudzoziemców
  Wyświetleń: 125
 812. Zarządzenie Nr 140/2021/SK z dnia 07 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 125
 813. Zarządzenie Nr 146/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 124
 814. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30.07.2021 r.
  Wyświetleń: 124
 815. Protokół Nr 31/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 123
 816. Uchwała Nr XXXVII/374/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 123
 817. Zarządzenie Nr 115/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 123
 818. Wykaz NK/10/2021
  Wyświetleń: 122
 819. Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego
  Wyświetleń: 122
 820. Zarządzenie Nr 145/2021/CUW z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 122
 821. Postanowienie o zawieszeniu
  Wyświetleń: 121
 822. Uchwała Nr XXXVI/371/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 121
 823. Uchwała Nr XXXVII/375/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 121
 824. Zarządzenie Nr 153/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 121
 825. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 120
 826. POSTANOWIENIE
  Wyświetleń: 120
 827. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 120
 828. Zarządzenie Nr 162/2021/UA z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 120
 829. Protokół Nr 33/5/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 119
 830. Zarządzenie Nr 149/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 119
 831. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 118
 832. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 117
 833. Wykaz NK/9/2021
  Wyświetleń: 117
 834. Zarządzenie Nr 130/2021/OPS z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 117
 835. Zarządzenie Nr 136/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 117
 836. Zarządzenie Nr 137/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 117
 837. Protokół Nr 38/8/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 116
 838. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.08.2021 r.
  Wyświetleń: 115
 839. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.07.2021 r.
  Wyświetleń: 115
 840. Protokół Nr 17/5/2021 z dnia 05 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 115
 841. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 115
 842. Uchwała Nr XXXV/359/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 115
 843. Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 115
 844. Zarządzenie Nr 139/2021/SK z dnia 01 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 115
 845. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 115
 846. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 114
 847. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 114
 848. Protokół Nr 23/4/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 113
 849. Sandomierz upamiętnił ofiary "krwawej niedzieli" i rzeźi Wołyńskiej
  Wyświetleń: 113
 850. Wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 113
 851. Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego
  Wyświetleń: 112
 852. Protokół Nr 30/6/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 112
 853. Zarządzenie Nr 128/2021/SK z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 111
 854. Zarządzenie Nr 143/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 111
 855. Protokół Nr 23/6/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 109
 856. Uchwała Nr XXXVII/380/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 108
 857. Zarządzenie Nr 132/2021/GN z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 105
 858. Zarządzenie Nr 181/2021/GN z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 105
 859. Zarządzenie Nr 176/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 860. Zarządzenie Nr 177/2021/SK z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 103
 861. Zarządzenie Nr 179/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 103
 862. Zarządzenie Nr 148/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 102
 863. Protokół Nr 24/7/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 101
 864. Zarządzenie Nr 144/2021/GN z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 100
 865. Zarządzenie Nr 175/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 97
 866. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 96
 867. Zarządzenie Nr 174/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 95
 868. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 94
 869. Dofinansowanie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w drodze dotacji
  Wyświetleń: 90
 870. Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 90
 871. Zakłócanie stosunków wodnych na gruncie
  Wyświetleń: 89
 872. Zarządzenie Nr 169/2021/SK z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 89
 873. Zarządzenie Nr 172/2021/SK z dnia 21 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 87
 874. Protokół Nr 34/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 84
 875. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 84
 876. Protokół Nr 33/6/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 83
 877. Protokół Nr 8/2/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 83
 878. Zarządzenie Nr 180/2021/CUW z dnia 05 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 83
 879. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 81
 880. Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  Wyświetleń: 80
 881. Dofinansowanie wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne
  Wyświetleń: 79
 882. Zarządzenie Nr 173/2021/SK z dnia 23 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 79
 883. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 78
 884. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 77
 885. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 75
 886. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01.09.2021r.
  Wyświetleń: 74
 887. Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 73
 888. Protokół Nr 39/9/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 72
 889. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 71
 890. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021
  Wyświetleń: 70
 891. Odbiór płyt azbestowo-cementowych z terenu Sandomierza
  Wyświetleń: 70
 892. Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 70
 893. Uchwała Nr XL/388/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 68
 894. Uchwała Nr XL/392/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 68
 895. Protokół Nr 18/6/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 67
 896. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 67
 897. Uchwała Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 66
 898. ZARZĄDZENIE NR 182/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 66
 899. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie gminy Sandomierz"
  Wyświetleń: 65
 900. Uchwała Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 65
 901. Uchwała Nr XL/389/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 65
 902. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 65
 903. OBWIESZCZENIE UA.6730.38.2021.MSZ
  Wyświetleń: 64
 904. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 64
 905. Uchwała Nr XL/391/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 63
 906. Uchwała Nr XL/390/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 62
 907. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 60
 908. Zarządzenie Nr 192/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2021 r
  Wyświetleń: 59
 909. Uchwała Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 56
 910. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 56
 911. Uchwała Nr XL/382/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 54
 912. ZARZĄDZENIE NR 195/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 913. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 52
 914. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 52
 915. Uchwała Nr XL/383/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 52
 916. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 51
 917. 34. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 50
 918. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 48
 919. Zarządzenie nr 189/ 2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26.08.2021 r.
  Wyświetleń: 46
 920. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 183/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 921. Protokół Nr 36 z XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 922. Informacja o wyborze ofery
  Wyświetleń: 40
 923. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 190/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 40
 924. Protokół Nr 39 z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 38
 925. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 36
 926. ZARZĄDZENIE NR 198/2021/NK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 07.09.2021 r.
  Wyświetleń: 36
 927. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego IR.II.7840.3.5.2020 z dnia 02.09.2021 r.
  Wyświetleń: 35
 928. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 35
 929. Zarządzenie Nr 197/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 35
 930. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/32
  Wyświetleń: 34
 931. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 33
 932. ZARZĄDZENIE Nr 185/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 33
 933. 33. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 32
 934. 35. Interpelacja Radnych M. Świerkuli i M. Prezgota z dnia 30.08.2021 r.
  Wyświetleń: 32
 935. Informacja o wyborze oferty 2
  Wyświetleń: 32
 936. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 32
 937. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 32
 938. Protokół Nr 38 z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 31
 939. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 193/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 31
 940. ZARZĄDZENIE Nr 194/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01.09.2021 roku
  Wyświetleń: 31
 941. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 30
 942. Protokół Nr 37 z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 943. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 30
 944. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 187/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 30
 945. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 188/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 29
 946. 41. Interpelacja Radnej Marioli Stępień z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 28
 947. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 186/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 27
 948. 40. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 949. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2021
  Wyświetleń: 25
 950. Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 24
 951. B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 952. Ogłoszenie Nr 24 Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie z dnia 13.09.2021 r.
  Wyświetleń: 22
 953. 37. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 954. 39. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 955. XLI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 18
 956. 36. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 957. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 958. 38. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 16
 959. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 16
 960. Zarządzenie Nr 202/2021/SK z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 16
 961. Protokół Nr 25/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 962. Protokół Nr 30/8/2021 z dnia 02 września 2021 r.
  Wyświetleń: 14
 963. Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 13
 964. Protokół Nr 41/11/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 13
 965. Zarządzenie Nr 199/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 13
 966. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 11
 967. Zarządzenie Nr 200/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 11
 968. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 10
 969. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 9
 970. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ....
  Wyświetleń: 8
 971. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 7
 972. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 6
 973. Zarządzenie Nr 207/2021/PŚZ z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 5
 974. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 4
 975. Uchwała Nr                      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3
 976. Informacja o programie Cyfrowa Szkoła - realizowanego przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 1
 977. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 1
 978. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 1
Wersja XML