Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3942400000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
24480219352835541923952311019728873884564836276818915646792223
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000424
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 297885
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15626
 3. Sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 14727
 4. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 11950
 5. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 8235
 6. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 7435
 7. Oferty pracy i wyniki naboru na pracowników Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 6337
 8. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 5700
 9. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4809
 10. MOJA SPRAWA
  Wyświetleń: 4694
 11. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 4171
 12. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 4019
 13. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne
  Wyświetleń: 3833
 14. Miasto w liczbach
  Wyświetleń: 3676
 15. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 3614
 16. dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3466
 17. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 2826
 18. Burmistrz
  Wyświetleń: 2748
 19. Oferty pracy i wyniki naboru na dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 2602
 20. Podatki i opłaty w roku 2021
  Wyświetleń: 2574
 21. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2564
 22. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2278
 23. Skład rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 2134
 24. Stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 2088
 25. Oferty pracy i wyniki naboru na kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2066
 26. Miasto i Gmina Sandomierz
  Wyświetleń: 2051
 27. Zapis wideo obrad Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji: 2018-2023
  Wyświetleń: 2032
 28. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1940
 29. Godziny Otwarcia
  Wyświetleń: 1915
 30. WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI
  Wyświetleń: 1898
 31. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1848
 32. PGKiM Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1829
 33. Herb i symbole miasta
  Wyświetleń: 1780
 34. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 1733
 35. Komisje rady miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 1718
 36. WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 1699
 37. STRAŻ MIEJSKA (telefon alarmowy - 986)
  Wyświetleń: 1648
 38. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
  Wyświetleń: 1626
 39. Statut Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1624
 40. Schemat graficzny Urzędu Miasta w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1600
 41. Uchwały XXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1583
 42. Położenie
  Wyświetleń: 1559
 43. Budżet Miasta Sandomierza rok 2021
  Wyświetleń: 1535
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1535
 45. Protokoły z sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1535
 46. Wykazy: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1533
 47. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1520
 48. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 1500
 49. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1493
 50. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 1488
 51. Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1476
 52. Uchwały XXXII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1469
 53. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1445
 54. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 1434
 55. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1433
 56. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2019
  Wyświetleń: 1402
 57. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1400
 58. Rok 2021
  Wyświetleń: 1388
 59. WYDZIAŁ FINANSOWY
  Wyświetleń: 1357
 60. Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1355
 61. Budżet Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1346
 62. Uchwały XXXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1329
 63. Zarządzenie Nr 126/2021/CUW z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 1297
 64. Rok 2020
  Wyświetleń: 1279
 65. Skargi, wnioski, petycje
  Wyświetleń: 1266
 66. Uchwały XXXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1266
 67. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
  Wyświetleń: 1257
 68. Uchwały RIO za rok 2021
  Wyświetleń: 1249
 69. PEC Sp Z.O.O
  Wyświetleń: 1238
 70. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1216
 71. Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1203
 72. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 1175
 73. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1173
 74. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 1169
 75. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1165
 76. ZARZĄDZENIE NR 44/2021/OR z dnia 8 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1153
 77. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1144
 78. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1140
 79. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym ul Baczyńskiego 9/61 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1128
 80. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1126
 81. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 1120
 82. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1118
 83. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1107
 84. Plany,raporty, programy i strategie
  Wyświetleń: 1085
 85. Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1076
 86. Komisja Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1070
 87. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2020
  Wyświetleń: 1052
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1049
 89. Zarządzenie Nr 6/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1049
 90. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1042
 91. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1041
 92. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Rynek 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1034
 93. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert i o wynikach konkursu
  Wyświetleń: 1031
 94. Projekty Uchwał Rady Miasta
  Wyświetleń: 1027
 95. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 6/86 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1014
 96. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1014
 97. Spółki Miejskie
  Wyświetleń: 1009
 98. Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1002
 99. Uchwała budżetowa na rok 2021
  Wyświetleń: 1002
 100. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1000
 101. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 976
 102. Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 970
 103. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 959
 104. Wykazy danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 957
 105. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji
  Wyświetleń: 950
 106. Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 944
 107. Wykaz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 938
 108. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 4/4
  Wyświetleń: 925
 109. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 17/5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 924
 110. Uchwały XXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 920
 111. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta
  Wyświetleń: 919
 112. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 917
 113. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 913
 114. Komisja Praworządności
  Wyświetleń: 909
 115. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 908
 116. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 907
 117. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 4 położonym w budynku przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 903
 118. Ogłoszenia inne dot. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 900
 119. Sekretarz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 897
 120. Uchwała XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 888
 121. Informacja o udzieleniu zamówienia 2021 - 2022
  Wyświetleń: 883
 122. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 880
 123. Uchwały XXX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 880
 124. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Poniatowskiego 4
  Wyświetleń: 878
 125. Zarządzenie Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 874
 126. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 861
 127. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 856
 128. Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 856
 129. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/97
  Wyświetleń: 847
 130. Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 847
 131. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 842
 132. Skarbnik Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 838
 133. Uchwały XXXI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 834
 134. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 827
 135. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym socjalnym lokalem mieszkalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Lubelskiej 29A w Sandomierzu
  Wyświetleń: 816
 136. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 815
 137. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Portowej 18 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 811
 138. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 802
 139. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 797
 140. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU
  Wyświetleń: 797
 141. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 795
 142. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 794
 143. Dzierżawa nieruchomości w międzywalu rzeki Wisły w Sandomierzu
  Wyświetleń: 784
 144. Uchwały XXXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 779
 145. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Portowej 20 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 773
 146. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 770
 147. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Portowa w Sandomierzu
  Wyświetleń: 770
 148. Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020
  Wyświetleń: 769
 149. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 766
 150. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza złożone w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 764
 151. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 757
 152. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 756
 153. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, ul.Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 755
 154. Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 753
 155. Zarządzenie NR 231/2020 /SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 753
 156. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 751
 157. Zarządzenie Nr 2/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4.01.2021 r.
  Wyświetleń: 742
 158. Ogólne zasady naboru pracowników
  Wyświetleń: 741
 159. Projekty uchwał na XL sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 730
 160. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 723
 161. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do garażu położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 720
 162. Uchwały XL sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 719
 163. Informacja o wyniku I ustnego licytacyjnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 715
 164. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 715
 165. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T.Króla 8/97 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 715
 166. Dług publiczny
  Wyświetleń: 710
 167. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 710
 168. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 710
 169. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 709
 170. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/32
  Wyświetleń: 705
 171. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 702
 172. Przetarg pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 699
 173. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 697
 174. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 694
 175. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 694
 176. Ogłoszenie o wolnym lokalu Króla 6m 27
  Wyświetleń: 686
 177. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/75 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 686
 178. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 685
 179. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 684
 180. Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych
  Wyświetleń: 684
 181. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 684
 182. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 681
 183. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 680
 184. Projekty uchwał na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 679
 185. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 677
 186. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 675
 187. Ogłoszenie o II przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 674
 188. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 673
 189. ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
  Wyświetleń: 672
 190. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 671
 191. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji
  Wyświetleń: 671
 192. Kondolencje dla Pana Paolo Moschi Radnego Miasta Partnerskiego Volterra, zasłużonego dla podtrzymania partnerstwa między Sandomierzem, a włoskim miastem
  Wyświetleń: 670
 193. Uchwała Nr 35/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 667
 194. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 665
 195. Zarządzenie nr 147/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2021 r
  Wyświetleń: 662
 196. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.
  Wyświetleń: 659
 197. Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 659
 198. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 653
 199. Ciężary publiczne
  Wyświetleń: 651
 200. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 651
 201. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z Perspektywą na lata 2021-2023
  Wyświetleń: 648
 202. „Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Sandomierzu”
  Wyświetleń: 645
 203. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 638
 204. Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 637
 205. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 635
 206. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 633
 207. Oświadczenie Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie
  Wyświetleń: 632
 208. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 631
 209. Mapa Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 624
 210. Odwołanie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 624
 211. Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 621
 212. Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 620
 213. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 619
 214. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 618
 215. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 618
 216. Zarządzenie Nr 261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 617
 217. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 616
 218. Ogloszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 615
 219. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 615
 220. Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 602
 221. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 601
 222. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 601
 223. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 601
 224. Uchwały XXXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 589
 225. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 588
 226. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 587
 227. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 585
 228. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Sandomierza NR 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 579
 229. Konkurs na stanowisko Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 578
 230. Projekty uchwał na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 578
 231. Protokół Nr 24/7/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 578
 232. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
  Wyświetleń: 578
 233. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 578
 234. Protokół Nr 27/9/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 577
 235. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 577
 236. Zarządzenie Nr 86/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 576
 237. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 575
 238. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 574
 239. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 573
 240. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 572
 241. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 572
 242. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 570
 243. Uchwały XXXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 568
 244. ZARZĄDZENIE NR 144 /2021/GN BURMISTRZA MIASTA Sandomierza z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 567
 245. Protokół Nr 19/7/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 566
 246. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 565
 247. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 561
 248. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 559
 249. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021
  Wyświetleń: 559
 250. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 557
 251. Zarządzenie Nr 67/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 557
 252. Uchwały XLII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 556
 253. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 555
 254. Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 552
 255. Informacja w sprawie transmisji obrad Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 550
 256. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 550
 257. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 550
 258. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 550
 259. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 548
 260. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 546
 261. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 542
 262. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 542
 263. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
  Wyświetleń: 542
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 542
 265. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 541
 266. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 540
 267. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 540
 268. Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 540
 269. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 537
 270. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 537
 271. Protokół Nr 13/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 537
 272. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 536
 273. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 535
 274. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 533
 275. Uchwała Nr XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 533
 276. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 533
 277. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 532
 278. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 530
 279. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 530
 280. Zarządzenie Nr 23/2021/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 530
 281. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 529
 282. Protokół Nr 28/1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 529
 283. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 529
 284. Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg
  Wyświetleń: 526
 285. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 526
 286. Protokół Nr 29/1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 526
 287. Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  Wyświetleń: 526
 288. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 524
 289. Uchwały XLI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 522
 290. Protokół Nr 29/2/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 521
 291. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 520
 292. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 520
 293. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 519
 294. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 519
 295. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w okresie: 14 - 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 518
 296. Protokół Nr 30/2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 517
 297. Karta informacyjna Nr NK/8/2021
  Wyświetleń: 516
 298. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 516
 299. Link do strony Systemu Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 514
 300. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 514
 301. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 514
 302. Zarządzenie Nr 90/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 514
 303. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 512
 304. Uchwała Nr XXVIII/318/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043
  Wyświetleń: 511
 305. Uchwała Nr XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 511
 306. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 510
 307. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021
  Wyświetleń: 505
 308. Zarządzenie Nr 3/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 505
 309. Uchwała Komisji Konkursowej z dnia 26.04.2021 r.
  Wyświetleń: 504
 310. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 504
 311. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 502
 312. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 502
 313. Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
  Wyświetleń: 502
 314. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021
  Wyświetleń: 500
 315. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawenia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 500
 316. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 500
 317. STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 499
 318. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ....... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 495
 319. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 494
 320. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 493
 321. 3.Interpelacja Radnego Marka Chruściela z dnia 02.02.2021 r.
  Wyświetleń: 492
 322. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 491
 323. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 488
 324. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 487
 325. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 485
 326. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 483
 327. Zarządzenie Nr 89/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 483
 328. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 482
 329. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 480
 330. XXXIV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 480
 331. Zarządzenie Nr 88/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 478
 332. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 477
 333. Projekt porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 476
 334. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 475
 335. Zarządzenie Nr 8/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 475
 336. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 474
 337. Zarządzenie Nr 263/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 474
 338. 2.Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 473
 339. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 473
 340. Zarządzenie Nr 85/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 473
 341. Zarządzenie Nr 7/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.01.2021 r.
  Wyświetleń: 471
 342. Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 470
 343. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP
  Wyświetleń: 470
 344. 4. Interpelacja radnego Marcina Świerkuli z dnia 08.02.2021
  Wyświetleń: 468
 345. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 468
 346. Uchwała Nr XXIX/326/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 468
 347. Informacja o XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 24.02.2021 r.
  Wyświetleń: 467
 348. Protokół Nr 21/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 467
 349. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021
  Wyświetleń: 467
 350. Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 467
 351. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 18.05.2021r.
  Wyświetleń: 466
 352. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 466
 353. Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 466
 354. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 465
 355. Uchwała Nr 36/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 465
 356. Informacja o wydłużeniu termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 464
 357. „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”.
  Wyświetleń: 463
 358. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 463
 359. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 463
 360. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 462
 361. Protokół Nr 26/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 462
 362. Zarządzenie Nr 170/2021/NK z dnia 14 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 462
 363. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 461
 364. Karta informacyjna Nr NK/4/2021
  Wyświetleń: 460
 365. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 458
 366. Protokół Nr 30/11/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 457
 367. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 456
 368. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 454
 369. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 454
 370. Zarządzenie Nr 266/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 454
 371. Protokół Nr 29/10/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 453
 372. Zarządzenie Nr 55/2021/CUW z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 453
 373. Protokół Nr 20/1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 452
 374. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 452
 375. Sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału 2020 r.
  Wyświetleń: 452
 376. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 452
 377. Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 452
 378. Zarządzenie Nr 15/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 452
 379. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 451
 380. 5. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021
  Wyświetleń: 450
 381. Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych
  Wyświetleń: 449
 382. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 448
 383. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 448
 384. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 446
 385. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 446
 386. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 445
 387. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 445
 388. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 445
 389. Informacja o XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10.02.2021
  Wyświetleń: 443
 390. Protokół Nr 29 z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 443
 391. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 442
 392. Zarządzenie Nr 48/2021/SK z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 442
 393. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 441
 394. Informacja dla rolników
  Wyświetleń: 440
 395. Protokół Nr 18/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 440
 396. 1.Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 439
 397. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 439
 398. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 439
 399. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 439
 400. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 438
 401. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 438
 402. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 438
 403. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. "Poprawa efektywności energergetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza" - 2 części
  Wyświetleń: 437
 404. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 437
 405. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 437
 406. Uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 437
 407. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 437
 408. Oświadczenie Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 436
 409. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 436
 410. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16-03-2021 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  Wyświetleń: 436
 411. Zarządzenie Nr 16/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 436
 412. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 435
 413. Protokół Nr 24/2/2021 z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 435
 414. Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.01.2021 roku
  Wyświetleń: 435
 415. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 434
 416. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 434
 417. XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 434
 418. Oświadczenie Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 433
 419. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Sandomierza
  Wyświetleń: 433
 420. Zarządzenie Nr 101/2021/NK z dnia 19 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 433
 421. Zarządzenie Nr 13/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 433
 422. Zarządzenie Nr 37/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 433
 423. Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 432
 424. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 431
 425. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 431
 426. Nabór na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 429
 427. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 428
 428. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 428
 429. Zarządzenie Nr 25/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 428
 430. Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 427
 431. Protokół Nr 28 z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 425
 432. Protokół Nr 32/2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 425
 433. Uchwała Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 425
 434. XXXIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 425
 435. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 424
 436. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 424
 437. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 423
 438. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 423
 439. Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 423
 440. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 422
 441. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 422
 442. Zarządzenie Nr 102/2021/RZP z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 422
 443. Protokół Nr 31/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 421
 444. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 421
 445. Protokół Nr 14/2/2021 z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 420
 446. Uchwała Nr XXVIII/323/2020 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w  2021  r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
  Wyświetleń: 420
 447. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 420
 448. Protokół Nr 20/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 419
 449. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 419
 450. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 419
 451. Zarządzenie Nr 14/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 419
 452. Zarządzenie Nr 30/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 419
 453. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 418
 454. Zarządzenie Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7.01.2021 r.
  Wyświetleń: 418
 455. Oświadczenie p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 417
 456. Protokół Nr 25/1/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 417
 457. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 416
 458. Karta informacyjna Nr NK/3/2021
  Wyświetleń: 416
 459. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 416
 460. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 416
 461. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 416
 462. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 416
 463. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 415
 464. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 415
 465. Uchwała Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 413
 466. Zarządzenie Nr 12/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 413
 467. Zarządzenie Nr 51/2021/PŚZ z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 413
 468. Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 412
 469. Protokół Nr 30 z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 412
 470. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 412
 471. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 412
 472. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 409
 473. Protokół Nr 25/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 474. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 408
 475. 6. Interpelacja Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021 r.
  Wyświetleń: 407
 476. Posiedzenie Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 405
 477. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 404
 478. Karta informacyjna Nr NK/1/2021
  Wyświetleń: 401
 479. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 401
 480. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 400
 481. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 400
 482. Zarządzenie Nr 96/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 400
 483. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 399
 484. Zarządzenie Nr 38/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 398
 485. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 396
 486. Protokół Nr 19/2/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 396
 487. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 396
 488. XXXVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 396
 489. Protokół Nr 33/3/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 395
 490. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 394
 491. Uchwała Nr XXXII/338/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 394
 492. Uchwała Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 393
 493. Zarządzenie Nr 35/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 393
 494. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021
  Wyświetleń: 393
 495. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowiska:
  Wyświetleń: 392
 496. Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 392
 497. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
  Wyświetleń: 391
 498. Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021
  Wyświetleń: 391
 499. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 390
 500. Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 390
 501. Protokół Nr 31 z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 502. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 389
 503. Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 389
 504. Zarządzenie Nr 42/2021/SK z dnia 02 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 505. Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11.01.2021 r.
  Wyświetleń: 389
 506. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2020
  Wyświetleń: 388
 507. Zarządzenie Nr 24/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 387
 508. Zarządzenie Nr 54/2021/OR z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 387
 509. Karta informacyjna Nr NK/2/2021
  Wyświetleń: 386
 510. Zarządzenie Nr GN 18/2021 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 385
 511. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 384
 512. Protokół Nr 23/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 384
 513. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ...... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 384
 514. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 19.07.2021r.
  Wyświetleń: 383
 515. Rozporządzenie Nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 383
 516. Zarządzenie Nr 22/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 383
 517. XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 382
 518. Zarządzenie Nr 39/2021/SK z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 382
 519. Zarządzenie Nr 79/2021/OR z dnia 25 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 382
 520. Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 380
 521. Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 378
 522. Zarządzenie Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 378
 523. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 377
 524. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 376
 525. Uchwała Nr XXXII/341/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 376
 526. Zarządzenie Nr 27/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 376
 527. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 375
 528. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 375
 529. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 375
 530. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 375
 531. Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 374
 532. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 373
 533. Protokół Nr 32 z XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 373
 534. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 372
 535. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 372
 536. Zarządzenie Nr 135/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 372
 537. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
  Wyświetleń: 371
 538. XXXVI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 370
 539. Zarządzenie Nr 100/2021/GN z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 370
 540. Zarządzenie Nr 29/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 369
 541. 1. Zapytanie Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.03.2021 r.
  Wyświetleń: 368
 542. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 368
 543. 19. Interpelacja Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23.06.2021 r.
  Wyświetleń: 367
 544. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.06.2021 r.
  Wyświetleń: 367
 545. Uchwała Nr XXXII/336/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 367
 546. Uchwała Nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 367
 547. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 366
 548. Uchwała Nr XXXII/337/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 366
 549. Zarządzenie Nr 11/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 366
 550. Zarządzenie Nr 34/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 366
 551. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 365
 552. Uchwała Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 365
 553. 29. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 364
 554. Zarządzenie Nr 143/2020/OR z dnia 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 364
 555. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2021
  Wyświetleń: 363
 556. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 363
 557. Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 363
 558. Zarządzenie Nr 1/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.01.2021 r.
  Wyświetleń: 363
 559. Zarządzenie Nr 28/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 363
 560. 7. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 14.02.2021 r.
  Wyświetleń: 362
 561. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 05.07.2021r.
  Wyświetleń: 362
 562. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 362
 563. Uchwała Nr XXXIV/347/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 362
 564. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 361
 565. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 361
 566. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 361
 567. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 361
 568. Zarządzenie Nr 202/2020/OR z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 361
 569. Posiedzenie wspólne Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 360
 570. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 360
 571. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 360
 572. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 359
 573. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały
  Wyświetleń: 359
 574. Zarządzenie Nr 45/2021/GN z dnia 08 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 359
 575. 31. Interpelacja Radnych: Marcina Świerkuli, Andrzeja Lebidy, Krzysztofa Szatana, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 09 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 358
 576. Wykonanie budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 358
 577. Zarządzenie Nr 17/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 358
 578. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 357
 579. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 357
 580. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 356
 581. Zarządzenie Nr 1.1/2021/SK z dnia 04 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 356
 582. Zarządzenie Nr 61.1/2021/SK z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 356
 583. Protokół Nr 31/3/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 354
 584. Zarządzenie Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 354
 585. 27. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 353
 586. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 353
 587. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 353
 588. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 353
 589. Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 353
 590. Zarządzenie Nr 26/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 353
 591. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta - c.d.
  Wyświetleń: 352
 592. Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL
  Wyświetleń: 352
 593. Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od dnia 01 września 2021 r.
  Wyświetleń: 352
 594. Projekt harmonogramu dyżuru Radnych w okresie od 6 lipca 2021 do 28 grudnia 2021
  Wyświetleń: 351
 595. Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 351
 596. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 350
 597. Gminny Komisarz Spisowy w Sandomierzu ogłasza dodatkową rekrutację
  Wyświetleń: 349
 598. Zarządzenie Nr 111/2021/NK z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 349
 599. Zarządzenie NR RZP/43/2021 z dnia 3 luty 2021 r
  Wyświetleń: 349
 600. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 t.
  Wyświetleń: 348
 601. Protokół Nr 34/4/2021 z dnia 23 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 348
 602. Uchwała Nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 348
 603. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 347
 604. Zarządzenie Nr 46/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 347
 605. 14. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 346
 606. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 346
 607. Przetargi na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 346
 608. Zarządzenie Nr 68/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 346
 609. Zarządzenie Nr 70/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 346
 610. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23.03.2021 r.
  Wyświetleń: 345
 611. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 345
 612. Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 345
 613. Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 344
 614. Zarządzenie Nr 10/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 344
 615. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
  Wyświetleń: 343
 616. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 343
 617. Wykaz NK/12/2021
  Wyświetleń: 343
 618. Zarządzenie Nr 118/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 343
 619. Zarządzenie Nr 95/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 343
 620. Zarządzenie Nr 56/2021/CUW z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 342
 621. Protokół Nr 21/4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 341
 622. Uchwała Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 341
 623. Zarządzenie Nr 157/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 340
 624. Zarządzenie Nr 97/2021/NK z dnia 9 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 340
 625. Protokół Nr 35/5/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 339
 626. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2023
  Wyświetleń: 339
 627. Zarządzenie Nr 143/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 339
 628. 17. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 09.06.2021r.
  Wyświetleń: 338
 629. Oświadczenie Starszego Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 338
 630. Protokół Nr 29/5/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 338
 631. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 337
 632. Posiedzenia komisji Rady Miasta
  Wyświetleń: 337
 633. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2020
  Wyświetleń: 337
 634. Zarządzenie Nr 58/2021/GN z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 337
 635. Zarządzenie Nr 81/2021/OR z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 337
 636. Informacja zbiorcza dotycząca problematyki petycji
  Wyświetleń: 336
 637. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 336
 638. Uchwała Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 336
 639. Zarządzenie Nr 71/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 336
 640. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 335
 641. Protokół Nr 22/5/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 335
 642. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 335
 643. 24. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 02 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 334
 644. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 334
 645. Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 334
 646. Zarządzenie Nr 78/2021/GN z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 334
 647. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 333
 648. Zarządzenie Nr 69/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 333
 649. 23. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 332
 650. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 332
 651. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 332
 652. Zajęcie pasa drogowego na cele budowlane
  Wyświetleń: 332
 653. 15. Interprlacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.06.2021r.
  Wyświetleń: 331
 654. Oświadczenie Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 331
 655. Protokół Nr 33 z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 330
 656. Zarządzenie Nr 62/2021/RZP z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 330
 657. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.05.2021 r.
  Wyświetleń: 329
 658. Starosta Sandomierski - Zawiadomienie z dnia 17 marca 2021
  Wyświetleń: 329
 659. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 328
 660. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 328
 661. Zarządzenie Nr 47/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 328
 662. Protokół Nr 27/3/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 327
 663. Uchwała Nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 327
 664. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 326
 665. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.04.2021 r.
  Wyświetleń: 325
 666. Zarządzenie Nr 74/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 325
 667. 10. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09.05.2021 r.
  Wyświetleń: 324
 668. Protokół Nr 27/5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 324
 669. Zarządzenie Nr 63/2021/SK z dnia 09 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 324
 670. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 324
 671. Protokół Nr 30/3/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 323
 672. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 322
 673. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 322
 674. Protokół Nr 7/1/2021 z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 322
 675. Zarządzenie Nr 59/2021/RZP z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 322
 676. Zarządzenie Nr 72/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 322
 677. Zarządzenie Nr 73/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 322
 678. Zarządzenie Nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 322
 679. Termin posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 321
 680. Zarządzenie Nr 125/2021/KPSiT z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 321
 681. Zarządzenie Nr 64/2017/OR z dnia 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 321
 682. 30. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 320
 683. 21. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 319
 684. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 319
 685. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 319
 686. Posiedzenie wspólne Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 319
 687. Uchwała Nr XXXVI/370/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 319
 688. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2021
  Wyświetleń: 319
 689. 13. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 318
 690. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 318
 691. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 318
 692. 32. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Jerzego Żyły z dnia 11 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 317
 693. Harmonogram działania punktów nieodpłatnych porad prawnych,
  Wyświetleń: 317
 694. Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 317
 695. Wykaz NK/11/2021
  Wyświetleń: 317
 696. Zarządzenie Nr 121/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 317
 697. 25. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 316
 698. Protokół Nr 40/10/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 316
 699. Protokół Nr 34 z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 315
 700. Zarządzenie Nr 131/2021/CUW z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 315
 701. Informacja o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 314
 702. Protokół Nr 24/5/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 703. Protokół Nr 29/7/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 704. Uchwała Nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 314
 705. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30.07.2021 r.
  Wyświetleń: 314
 706. 11. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 313
 707. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 313
 708. Protokół Nr 36/6/2021 z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 313
 709. Uchwała Nr XXXV/361/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 313
 710. Uchwała Nr XXXVI/372/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 313
 711. Zawiadomienie o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2021 r. (sobota)
  Wyświetleń: 313
 712. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 312
 713. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 312
 714. Posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 312
 715. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 312
 716. Zarządzenie Nr 168/2021/BHP z dnia 09 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 312
 717. Zarządzenie Nr 49/2021/GN z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 312
 718. XL sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 310
 719. XLI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 310
 720. Zarządzenie Nr 66/2021/PSZ z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 310
 721. Zarządzenie Nr 124/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 309
 722. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 308
 723. Protokół Nr 32/5/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 308
 724. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 308
 725. Zarządzenie Nr 141/2021/SK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 308
 726. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.07.2021 r.
  Wyświetleń: 308
 727. Uchwała Nr XXXII/335/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 307
 728. Zarządzenie Nr 184/2021/OR z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 307
 729. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 306
 730. Uchwała Nr XXXVI/369/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 306
 731. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  Wyświetleń: 305
 732. Protokół Nr 22/3/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 305
 733. Protokół Nr 35 XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 305
 734. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 303
 735. Uchwała Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 303
 736. 2. Zapytanie Radnego Roberta Kurosza z dnia 16.03.2021 r.
  Wyświetleń: 302
 737. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 302
 738. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12.05.2021 r.
  Wyświetleń: 302
 739. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 301
 740. Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 301
 741. 16. Interpelacja radnych Strugały, Szatana i Świerkuli z dnia 01.06.2021r.
  Wyświetleń: 300
 742. 9. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 300
 743. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 300
 744. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 300
 745. Zarządzenie Nr 93/2021/SK z dnia 6 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 300
 746. 20. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 05.06.2021 r.
  Wyświetleń: 299
 747. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 299
 748. Uchwała Nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 299
 749. Zarządzenie Nr 154/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 299
 750. 22. Interpelacja Radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 05.07.2021 r.
  Wyświetleń: 298
 751. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 298
 752. 28. Inter. radnego Mariusza Prezgota z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 297
 753. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.08.2021 r.
  Wyświetleń: 297
 754. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 297
 755. Protokół Nr 28/6/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 297
 756. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 297
 757. Uchwała Nr XXXV/360/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 297
 758. Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 297
 759. Zarządzenie Nr 114/2021/SK z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 297
 760. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 296
 761. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 296
 762. Protokół Nr 37/7/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 295
 763. Uchwała Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 295
 764. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 295
 765. Zarządzenie Nr 134/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 295
 766. 8. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 294
 767. Informacja PGO Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 294
 768. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 294
 769. Zarządzenie Nr 122/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 294
 770. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 292
 771. Uchwała Nr XXXVII/376/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 292
 772. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 292
 773. Uchwała Nr XXXIX/381/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 291
 774. Uchwała Nr XXXVII/377/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 291
 775. Uchwała Nr XXXVII/379/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 291
 776. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 291
 777. POSTANOWIENIE
  Wyświetleń: 290
 778. Zarządzenie Nr 159/2021/SK z dnia 29 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 290
 779. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 289
 780. Protokół Nr 33/5/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 289
 781. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 289
 782. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.04.2021 r.
  Wyświetleń: 288
 783. Protokół Nr 28/4/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 288
 784. Protokół Nr 38/8/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 288
 785. Uchwała Nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 288
 786. Uchwała Nr XXXVII/373/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 288
 787. Zakłócanie stosunków wodnych na gruncie
  Wyświetleń: 288
 788. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.04.2021 r.
  Wyświetleń: 287
 789. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 r. sygn. UA.6721.15.2018
  Wyświetleń: 287
 790. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 287
 791. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2021 r.
  Wyświetleń: 286
 792. Zarządzenie Nr 129/2021/IOD z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 286
 793. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 286
 794. Zarządzenie Nr 75/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 286
 795. Zarządzenie Nr 123/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 285
 796. Zarządzenie Nr 151/2021/RZP z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 285
 797. Zarządzenie Nr 155/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 285
 798. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 284
 799. Uchwała Nr XXXVII/374/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 284
 800. Zarządzenie Nr 142/2021/NK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 284
 801. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
  Wyświetleń: 284
 802. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.07.2021 r.
  Wyświetleń: 283
 803. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 283
 804. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 283
 805. Protokół Nr 31/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 283
 806. Uchwała Nr XXXV/365/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 283
 807. Zarządzenie Nr 117/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 283
 808. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17.05.2021 r.
  Wyświetleń: 282
 809. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 281
 810. Dofinansowanie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w drodze dotacji
  Wyświetleń: 280
 811. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 280
 812. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 280
 813. Protokół Nr 16/4/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 280
 814. Zarządzenie Nr 99/2021/SK z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 280
 815. Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  Wyświetleń: 279
 816. Harmonogramu posiedzeń komisji Rady Miasta, w trybie stacjonarnym:
  Wyświetleń: 279
 817. Protokół Nr 17/5/2021 z dnia 05 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 279
 818. Uchwała Nr XXXVII/378/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 279
 819. Zameldowanie cudzoziemców
  Wyświetleń: 279
 820. Zarządzenie Nr 105/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 279
 821. Zarządzenie Nr 57/2021/SK z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 279
 822. Zarządzenie Nr 84/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 279
 823. Protokół Nr 34/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 278
 824. Zarządzenie Nr 133/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 278
 825. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 277
 826. Zarządzenie Nr 138/2021/SK z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 277
 827. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 276
 828. Uchwała Nr XXXVII/375/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 275
 829. Zarządzenie Nr 150/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 275
 830. Zarządzenie Nr 82/2021/SK z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 275
 831. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
  Wyświetleń: 275
 832. Zarządzenie Nr 152/2021/SK z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 274
 833. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 274
 834. Postanowienie o zawieszeniu
  Wyświetleń: 273
 835. Protokół Nr 15/3/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 273
 836. Protokół Nr 24/7/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 273
 837. Uchwała Nr XXXV/362/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 273
 838. Zarządzenie Nr 181/2021/GN z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 273
 839. Dofinansowanie wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne
  Wyświetleń: 272
 840. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 272
 841. Zarządzenie Nr 103/2021/SK z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 272
 842. Zarządzenie Nr 120/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 272
 843. Zarządzenie Nr 156/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 272
 844. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01.09.2021r.
  Wyświetleń: 270
 845. Protokół Nr 30/6/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 846. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 270
 847. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 270
 848. Zarządzenie Nr 119/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 849. Zarządzenie Nr 146/2021/Or z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 850. Zarządzenie Nr 162/2021/UA z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 270
 851. 26. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 269
 852. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.06.2021r.
  Wyświetleń: 269
 853. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 269
 854. Wykaz NK/10/2021
  Wyświetleń: 269
 855. Zarządzenie Nr 116/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 269
 856. Informacja o wyborze oferty 2
  Wyświetleń: 268
 857. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 268
 858. Protokół Nr 23/6/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 268
 859. Wykaz NK/9/2021
  Wyświetleń: 268
 860. Zarządzenie Nr 149/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 268
 861. Protokół Nr 23/4/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 265
 862. Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 264
 863. Zarządzenie Nr 112/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 264
 864. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 264
 865. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 263
 866. 12. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 262
 867. Informacja o wyborze ofery
  Wyświetleń: 262
 868. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 262
 869. Zarządzenie Nr 140/2021/SK z dnia 07 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 262
 870. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 871. Zarządzenie Nr 106/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 872. Zarządzenie Nr 113/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 873. Zarządzenie Nr 130/2021/OPS z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 874. Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego
  Wyświetleń: 260
 875. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 260
 876. Zarządzenie Nr 139/2021/SK z dnia 01 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 259
 877. Zarządzenie Nr 145/2021/CUW z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 259
 878. Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego
  Wyświetleń: 259
 879. Zarządzenie Nr 146/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 258
 880. Zarządzenie Nr 175/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 258
 881. Zarządzenie Nr 176/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 258
 882. Zarządzenie Nr 153/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 257
 883. Zarządzenie Nr 197/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 257
 884. OBWIESZCZENIE UA.6730.38.2021.MSZ
  Wyświetleń: 255
 885. Zarządzenie Nr 136/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 255
 886. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 254
 887. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021
  Wyświetleń: 252
 888. Protokół Nr 39/9/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 250
 889. Zarządzenie Nr 137/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 250
 890. Zarządzenie Nr 174/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 250
 891. Zarządzenie Nr 177/2021/SK z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 250
 892. 18. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 249
 893. Uchwała Nr XXXVI/371/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 249
 894. Zarządzenie Nr 115/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 249
 895. Zarządzenie Nr 179/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 249
 896. Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego
  Wyświetleń: 248
 897. Uchwała Nr XXXVII/380/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 248
 898. Zarządzenie Nr 128/2021/SK z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 247
 899. Protokół Nr 33/6/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 246
 900. Uchwały XLIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 246
 901. Zarządzenie Nr 173/2021/SK z dnia 23 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 246
 902. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 245
 903. Uchwała Nr XXXV/359/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 244
 904. Zarządzenie Nr 148/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 243
 905. 46. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 242
 906. Zarządzenie Nr 192/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2021 r
  Wyświetleń: 242
 907. Projekty uchwał na XLIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 241
 908. Zarządzenie Nr 169/2021/SK z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 241
 909. Zarządzenie Nr 180/2021/CUW z dnia 05 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 241
 910. Uchwała Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 240
 911. Wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 239
 912. Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 238
 913. Zarządzenie Nr 172/2021/SK z dnia 21 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 238
 914. Protokół Nr 18/6/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 237
 915. Sandomierz upamiętnił ofiary "krwawej niedzieli" i rzeźi Wołyńskiej
  Wyświetleń: 237
 916. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 236
 917. Uchwała Nr XL/390/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 236
 918. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 236
 919. Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 235
 920. Zarządzenie Nr 132/2021/GN z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 235
 921. 42. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 21 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 234
 922. Protokół Nr 8/2/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 234
 923. Uchwała Nr XL/389/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 232
 924. 45. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 231
 925. Odbiór płyt azbestowo-cementowych z terenu Sandomierza
  Wyświetleń: 229
 926. ZARZĄDZENIE NR 182/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 229
 927. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 227
 928. XLII sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 227
 929. Protokół Nr 37 z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 226
 930. Zarządzenie Nr 144/2021/GN z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 931. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 221
 932. Uchwała Nr XL/392/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 221
 933. Zarządzenie Nr 227/2021/OR z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 221
 934. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 220
 935. Uchwała Nr XL/388/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 220
 936. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 219
 937. Uchwała Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 219
 938. Uchwała Nr XL/391/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 219
 939. 37. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 218
 940. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 218
 941. 43. Interpelacja radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 217
 942. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 217
 943. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 215
 944. ZARZĄDZENIE NR 195/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 215
 945. Protokół Nr 36 z XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 214
 946. Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 214
 947. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 213
 948. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 213
 949. Uchwała Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 213
 950. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 212
 951. 34. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 211
 952. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 211
 953. 41. Interpelacja Radnej Marioli Stępień z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 210
 954. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego IR.II.7840.3.5.2020 z dnia 02.09.2021 r.
  Wyświetleń: 210
 955. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 210
 956. Protokół Nr 39 z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 209
 957. Zarządzenie Nr 206/2021/NK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 209
 958. Protokół Nr 38 z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 959. ZARZĄDZENIE NR 198/2021/NK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 07.09.2021 r.
  Wyświetleń: 208
 960. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 207
 961. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 190/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 207
 962. Uchwała Nr XL/382/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 205
 963. 44. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 204
 964. Uchwała Nr XL/383/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 204
 965. Wody Polskie - informacja z dnia 05.10.2021 r. sygn. KR.ZUZ.4.4210.247.2021.ES o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 204
 966. Starosta Sandomierski - Ogłoszenie z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 203
 967. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 203
 968. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 188/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 202
 969. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 201
 970. Protokół Nr 41/11/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 200
 971. 40. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 199
 972. 47. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 199
 973. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 193/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 199
 974. Wody Polskie - informacja z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 198
 975. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 183/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 197
 976. 35. Interpelacja Radnych M. Świerkuli i M. Prezgota z dnia 30.08.2021 r.
  Wyświetleń: 196
 977. Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Cyfrowa Szkoła"
  Wyświetleń: 196
 978. Uchwała Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 194
 979. Zarządzenie nr 189/ 2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26.08.2021 r.
  Wyświetleń: 194
 980. ZARZĄDZENIE Nr 261/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 192
 981. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 191
 982. Protokół Nr 25/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 191
 983. ZARZĄDZENIE NR 265/2021/OR BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 12 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 191
 984. 36. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 190
 985. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 190
 986. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 189
 987. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 187/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 189
 988. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 186/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 189
 989. 33. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 188
 990. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 188
 991. Zarządzenie Nr 193.1/2021/SK z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 188
 992. Zarządzenie Nr 196/2021/SK z dnia 06 września 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 993. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 186
 994. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 186
 995. ZARZĄDZENIE Nr 194/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01.09.2021 roku
  Wyświetleń: 185
 996. 39. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 184
 997. Plany, programy i strategie
  Wyświetleń: 184
 998. Uchwała Nr XLI/401/2021 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-09-2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 183
 999. Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 182
 1000. Ogłoszenie Nr 24 Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie z dnia 13.09.2021 r.
  Wyświetleń: 181
 1001. Protokół Nr 26/9/2021 z dnia 21 września 2021 r.
  Wyświetleń: 181
 1002. Protokół Nr 9/3/2021 z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 1003. Uchwała Nr XLI/400/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 177
 1004. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 177
 1005. Zarządzenie Nr 202/2021/SK z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 1006. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2021
  Wyświetleń: 176
 1007. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 175
 1008. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 174
 1009. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 174
 1010. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 174
 1011. Zarządzenie Nr 200/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 174
 1012. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 173
 1013. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 173
 1014. 48. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 172
 1015. Podatki i opłaty w 2022 roku
  Wyświetleń: 172
 1016. Protokół Nr 30/8/2021 z dnia 02 września 2021 r.
  Wyświetleń: 172
 1017. Zarządzenie Nr 228/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 172
 1018. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 171
 1019. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 171
 1020. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 171
 1021. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 170
 1022. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 170
 1023. Zarządzenie Nr 220/2021/RZP z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 170
 1024. Zarządzenie Nr 234/2021/OR z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 170
 1025. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 169
 1026. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.
  Wyświetleń: 168
 1027. Uchwała Nr 121/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24.09.2021 r.
  Wyświetleń: 168
 1028. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 167
 1029. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 167
 1030. Zarządzenie Nr 203/2021/SK z dnia 17 września 2021 r.
  Wyświetleń: 167
 1031. Zarządzenie Nr 223/2021/OR z dnia 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 167
 1032. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 166
 1033. Uchwała Nr XLI/398/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 166
 1034. Zarządzenie Nr 110/2021/GN z dnia 04 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 166
 1035. Zarządzenie Nr 291/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 166
 1036. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 165
 1037. Zarządzenie Nr 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 165
 1038. 38. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 1039. B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 1040. Protokół Nr 26/7/2021 z dnia 20 września 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 1041. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 164
 1042. Zarządzenie Nr 209/2021/RZP z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 1043. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 163
 1044. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ....
  Wyświetleń: 163
 1045. Zarządzenie Nr 199/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 163
 1046. Zarządzenie Nr 224/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 163
 1047. Informacja o programie Cyfrowa Szkoła - realizowanego przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 162
 1048. Uchwała Nr XLII/406/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 162
 1049. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 161
 1050. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 161
 1051. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 161
 1052. ZARZĄDZENIE Nr 185/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 161
 1053. Uchwała Nr XLI/396/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 159
 1054. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 158
 1055. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 158
 1056. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 157
 1057. Rejestracja/odtworzenie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane
  Wyświetleń: 156
 1058. Uchwała Nr XLII/407/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 156
 1059. Zarządzenie Nr 208/2021/SK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 156
 1060. Wykonanie budżetu za III kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 155
 1061. Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
  Wyświetleń: 154
 1062. Ogłoszenie w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.
  Wyświetleń: 154
 1063. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 153
 1064. Zarządzenie Nr 225/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 153
 1065. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 151
 1066. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.10.2021 r. sygn. SPN.III.747.20.2021
  Wyświetleń: 150
 1067. Zarządzenie Nr 226/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 149
 1068. Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 148
 1069. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 148
 1070. Uchwała Nr XLII/411/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 148
 1071. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 147
 1072. Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 147
 1073. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"
  Wyświetleń: 147
 1074. Protokół Nr 31/7/2021 z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 146
 1075. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie gminy Sandomierz"
  Wyświetleń: 146
 1076. Uchwała Nr XLII/408/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 146
 1077. Uchwały XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 146
 1078. Protokół Nr 42/12/2021 z dnia 28 września 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 1079. Zarządzenie Nr 230/2021/GN z dnia 15 października 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 1080. Zarządzenie Nr 235/2021/PSZ z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 1081. Zarządzenie Nr 221/2021/SK z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 144
 1082. Protokół Nr 34/7/2021 z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 143
 1083. Zarządzenie Nr 210/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 143
 1084. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
  Wyświetleń: 142
 1085. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 142
 1086. Zarządzenie Nr 233/2021/OR z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 142
 1087. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 141
 1088. Uchwała Nr XLI/404/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W.* na "bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych"
  Wyświetleń: 141
 1089. Uchwała Nr XLII/412/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.
  Wyświetleń: 141
 1090. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 140
 1091. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 1092. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 139
 1093. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 139
 1094. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo
  Wyświetleń: 139
 1095. Protokół Nr 43/13/2021 z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 138
 1096. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 138
 1097. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 138
 1098. Zarządzenie Nr 222/2021/SK z dnia 07 października 2021 r.
  Wyświetleń: 138
 1099. Zarządzenie Nr 217/2021/SK z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 137
 1100. Protokół Nr 40 z XL sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 25 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 1101. Uchwała Nr XLI/395/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 135
 1102. Zarządzenie Nr 219/2021/SK z dnia 05 października 2021 r.
  Wyświetleń: 134
 1103. Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej
  Wyświetleń: 134
 1104. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 132
 1105. Uchwała Nr XLI/397/2021         Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 132
 1106. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”
  Wyświetleń: 131
 1107. Zarządzenie Nr 211/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 131
 1108. Zarządzenie Nr 207/2021/PŚZ z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 130
 1109. Zarządzenie Nr 212/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 130
 1110. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 129
 1111. Zmiana imienia lub/i nazwiska
  Wyświetleń: 129
 1112. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 128
 1113. Uchwała Nr XLI/399/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 127
 1114. Zarządzenie Nr 205/2021/RZP z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 127
 1115. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 126
 1116. Uchwała Nr XLI/403/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 126
 1117. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 126
 1118. Zarządzenie Nr 216/2021/SK z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 1119. Zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
  Wyświetleń: 126
 1120. XLIV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 125
 1121. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.10.2021 r.
  Wyświetleń: 124
 1122. Zmiana imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 124
 1123. Uchwała Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 123
 1124. Protokół Nr 19/7/2021 z dnia 27 września 2021 r.
  Wyświetleń: 121
 1125. Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 121
 1126. Zarządzenie Nr 215/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 120
 1127. Uchwała Nr XLII/405/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 119
 1128. Zarządzenie Nr 241/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 119
 1129. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy
  Wyświetleń: 118
 1130. Zarządzenie Nr 236/2021/RZP z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 118
 1131. Uchwała Nr                      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 117
 1132. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 117
 1133. Zarządzenie Nr 218/2021/GN z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 117
 1134. Uchwała Nr XLII/413/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
  Wyświetleń: 116
 1135. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 115
 1136. Uchwała Nr XLII/410/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
  Wyświetleń: 114
 1137. Uchwała Nr XLII/409/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"
  Wyświetleń: 112
 1138. test
  Wyświetleń: 109
 1139. Zarządzenie Nr 240/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 109
 1140. Zarządzenie Nr 239/2021/OZKOC z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 108
 1141. Zarządzenie Nr 251/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 108
 1142. Zarządzenie Nr 214/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 107
 1143. Zarządzenie Nr 248/2021/RZP z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 107
 1144. Zarządzenie Nr 211.1/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 106
 1145. Zarządzenie Nr 213/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 106
 1146. Zarządzenie Nr 232/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 105
 1147. Zarządzenie Nr 242/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 1148. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 Listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 103
 1149. Zarządzenie Nr 229/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 103
 1150. Zarządzenie Nr 254/2021/RZP z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 102
 1151. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
  Wyświetleń: 101
 1152. Zarządzenie Nr 246/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 101
 1153. 49. Interpelacja Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 100
 1154. Zarządzenie Nr 243/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 100
 1155. Zarządzenie Nr 244/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 99
 1156. Zarządzenie Nr 245/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 98
 1157. Zarządzenie Nr 253/2021/SM z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 98
 1158. Zarządzenie Nr 231/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 97
 1159. Zarządzenie Nr 237/2021/SK z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 97
 1160. ZARZĄDZENIE Nr 258/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 09.11.2021 roku
  Wyświetleń: 91
 1161. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 89
 1162. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 89
 1163. Uchwała Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 89
 1164. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód - wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 88
 1165. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 87
 1166. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód - wydanego w granicach Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii)
  Wyświetleń: 87
 1167. Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
  Wyświetleń: 87
 1168. Plan zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 86
 1169. Sprawozdanie nr 32/8/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 86
 1170. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza
  Wyświetleń: 86
 1171. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 86
 1172. Zarządzenie Nr 257/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 86
 1173. Zarządzenie Nr 270/2021/SK z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 86
 1174. 50. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli i Mariusza Prezgota z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 85
 1175. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 85
 1176. Uchwała Nr XLIII/416/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 85
 1177. Uchwała Nr XLIV/431/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza.
  Wyświetleń: 84
 1178. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 83
 1179. Zarządzenie nr 296/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 16 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 83
 1180. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w dniach 22-30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 82
 1181. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przekazania z dniem 1 stycznia 2022 roku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 82
 1182. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 80
 1183. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 79
 1184. Uchwała Nr XLIII/417/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 79
 1185. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 78
 1186. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 78
 1187. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 78
 1188. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-10-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 78
 1189. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*
  Wyświetleń: 77
 1190. Uchwała Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza orazzwrotu kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 74
 1191. Zarządzenie Nr 289/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 74
 1192. Zawiadomienie o zgromadzeniu mającym się odbyć w dniu 20 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 73
 1193. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 72
 1194. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2022 rok
  Wyświetleń: 72
 1195. Uchwała Nr XLIV/429/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*
  Wyświetleń: 71
 1196. Zarządzenie Nr 274/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 71
 1197. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 70
 1198. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 69
 1199. Zarządzenie Nr 268/2021/GN z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 69
 1200. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 68
 1201. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 68
 1202. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.11.2021 r.
  Wyświetleń: 67
 1203. Sprawozdanie Nr 36/8/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 67
 1204. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 67
 1205. Zarządzenie Nr 249.1/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 67
 1206. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 08.12.2021r.
  Wyświetleń: 66
 1207. Protokół Nr 35/7/2021 z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 1208. Zarządzenie Nr 273/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 1209. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości
  Wyświetleń: 66
 1210. Protokół Nr 42 z XLII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 65
 1211. Uchwały XLV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 65
 1212. Uchwały XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 65
 1213. Protokół Nr 41 z XLI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 64
 1214. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 64
 1215. Uchwała Nr XLIV/425/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 64
 1216. XLV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 64
 1217. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1218. PGW Wody Polskie - Zlewnia w Sandomierzu - Obwieszczenie i Informacja z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1219. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1220. Uchwała Nr XLIV/423/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
  Wyświetleń: 63
 1221. Uchwała Nr XLIV/428/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 63
 1222. Zarządzenie Nr 272/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1223. Sprawozdanie Nr 24/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 62
 1224. Zarządzenie Nr 276/2021/SK z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 62
 1225. ZARZĄDZENIE NR 304/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 62
 1226. Uchwała Nr XLIV/424/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 61
 1227. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 60
 1228. Protokół Nr 32/10/2021 z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 1229. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 60
 1230. Zarządzenie Nr 271/2021/SK z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 1231. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 14.12.2021r.
  Wyświetleń: 59
 1232. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 59
 1233. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 59
 1234. Protokół Nr 27/8/2021 z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 59
 1235. Zarządzenie Nr 260/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 59
 1236. Ogłoszenie Starosty Sandomierskiego z dnia 29.10.2021 r. sygn. GN.6827.2.2021
  Wyświetleń: 58
 1237. Uchwała Nr XLIV/420/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 58
 1238. PGW Wody Polskie - Zlewnia w Sandomierzu - Obwieszczenie i Informacja z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 1239. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 57
 1240. Zarządzenie Nr 299/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 57
 1241. Zarządzenie Nr 259/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 1242. Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Cyfrowa szkoła" nr RPSW.08.03.03-26-0018/19
  Wyświetleń: 54
 1243. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 1244. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 1245. Uchwała Nr XLIV/419/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 53
 1246. Zarządzenie Nr 249/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 1247. Protokół Nr 44/14/2021 z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 52
 1248. Uchwała Nr XLIV/422/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie udziału Gminy Sandomierz jako współorganizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 52
 1249. Protokół Nr 35/8/2021 z dnia 08 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 51
 1250. Zarządzenie Nr 2/2022/CUW z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1251. Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 50
 1252. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 49
 1253. Zarządzenie Nr 275/2021/PŚZ z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 1254. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 48
 1255. Zarządzenie Nr 255/2021/CUW z dnia 06 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 48
 1256. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 1257. Protokół Nr 24/6/2021 z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 1258. Protokół Nr 31/9/2021 z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 1259. Zarządzenie Nr 279/2021/OR z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 1260. Zarządzenie Nr 87/2021/NK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 1261. Rekrutacja dodatkowa do projektu "Cyfrowa Szkoła"
  Wyświetleń: 46
 1262. Sprawozdanie Nr 28/9/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 46
 1263. Zarządzenie Nr 252/2021/SSZ z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 46
 1264. Zawiadomienie o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 3 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 46
 1265. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 1266. Sprawozdanie Nr 36/9/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 1267. Uchwała Nr XLIV/421/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 44
 1268. ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 44
 1269. 2. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1270. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 1271. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 29.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 43
 1272. Sprawozdanie Nr 45/15/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 1273. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 43
 1274. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 43
 1275. Zarządzenie Nr 266/2021/SK z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 1276. Zarządzenie Nr 267/2021/SK z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 1277. Sprawozdanie Nr 46/16/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 1278. Zarządzenie Nr 269/2021/SK z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 1279. Interpelacje 2022
  Wyświetleń: 41
 1280. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 41
 1281. Ogłoszenie Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 41
 1282. Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 40
 1283. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 40
 1284. Akty prawne
  Wyświetleń: 39
 1285. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 grudnia 2021 - wideokonferencja
  Wyświetleń: 39
 1286. Sprawozdanie Nr 33/9/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 39
 1287. Uchwała Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
  Wyświetleń: 39
 1288. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 38
 1289. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza - wideokonferencja
  Wyświetleń: 38
 1290. Protokół Nr 27/10/2021 z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 38
 1291. Zarządzenie Nr 247/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 38
 1292. Zarządzenie nr 293/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 38
 1293. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 37
 1294. Informacja dotycząca decyzji Starosty Sandomierskiego z dnia 18 października 2021 r. znak: GN.6827.1.2019
  Wyświetleń: 36
 1295. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 36
 1296. Zarządzenie Nr 264/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 36
 1297. Zarządzenie Nr 290/2021/SK z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 36
 1298. ZARZĄDZENIE NR 300/2021/AWiK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 27 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 36
 1299. Zarządzenie Nr 238/2021/Or z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 35
 1300. Zarządzenie Nr 263/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 35
 1301. 51. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 34
 1302. Zarządzenie Nr 284/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 34
 1303. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza znak: UA.6733.10.2021.MSZ z dnia 07.12.2021 r.
  Wyświetleń: 33
 1304. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 33
 1305. Zarządzenie Nr 262/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 33
 1306. Zarządzenie Nr 277/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 33
 1307. Burmistrz Sandomierza ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
  Wyświetleń: 32
 1308. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 32
 1309. 52. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 31
 1310. Sprawozdanie Nr 28/11/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 1311. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 30
 1312. Zarządzenie Nr 276/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 1313. Zarządzenie Nr 283/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 1314. Zarządzenie Nr 282/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 29
 1315. Terminarz posiedzeń komisji w formie wideokonferencji
  Wyświetleń: 28
 1316. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 28
 1317. Zarządzenie Nr 287/2021/NK z dnia 09 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 28
 1318. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 27
 1319. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03.01.2022 r.
  Wyświetleń: 27
 1320. Protokół Nr 33/11/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 27
 1321. Zarządzenie Nr 280/2021/SK z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 27
 1322. Zarządzenie Nr 286/2021/NK z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 27
 1323. Zarządzenie Nr 295/2021/SK z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 27
 1324. Zarządzenie nr 298/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 27
 1325. Zarządzenie Nr 6/2022/AWiK z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 1326. Obwieszczenie Burmistrza MIasta Sandomierza z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 1327. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 26
 1328. Zarządzenie Nr 281/2021/SK z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 1329. Zarządzenie Nr 294/2021/SK z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 1330. Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 05 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 24
 1331. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 24
 1332. Uchwała Nr XLIV/426/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 24
 1333. 1. Inter. radnego Chojnackiego z dnia 4 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 23
 1334. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 23
 1335. Sprawozdanie Nr 25/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 1336. Uchwała Nr 15/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 1337. Zarządzenie Nr 288/2021/SK z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 1338. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 22
 1339. Uchwała Nr 14/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 22
 1340. Uchwała Nr XLIV/427/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 22
 1341. Zarządzenie Nr 292/2021/SK z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 22
 1342. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 21
 1343. aa
  Wyświetleń: 20
 1344. Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 20
 1345. Uchwała Nr 13/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 1346. Uchwała Nr XLVI/439/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 03-01-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 20
 1347. Protokół Nr 20/8/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 1348. Zarządzenie Nr 301/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 1349. Uchwała Nr XLV/433/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 18
 1350. Zapytania 2022
  Wyświetleń: 18
 1351. Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 17
 1352. Protokół nr 34/12/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 1353. Uchwała Nr XLV/437/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 17
 1354. Zarządzenie Nr 278/2021/SK z dnia 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 1355. Zarządzenie Nr 284/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 16
 1356. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022
  Wyświetleń: 15
 1357. ZARZĄDZENIE NR 297/2021/SK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 17 grudnia 2021r
  Wyświetleń: 15
 1358. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 14
 1359. Uchwała Nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 14
 1360. Uchwała Nr XLV/438/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 14
 1361. Uchwała Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 14
 1362. Sprawozdanie Nr 37/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 13
 1363. Sprawozdanie Nr 47/17/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 11
 1364. Uchwała Nr XLV/432/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 10
 1365. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 9
 1366. Uchwała Nr XLV/434/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 9
 1367. Zapytania 2021
  Wyświetleń: 9
 1368. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 8
 1369. Interpelacje 2021
  Wyświetleń: 8
 1370. PGW Wody Polskie - Zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 8
 1371. Zarządzenie Nr 7/2022/SK z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 8
 1372. Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 7
 1373. Zarządzenie Nr 308/2021/SK z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 7
 1374. Zarządzenie Nr 302/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 6
 1375. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 5
 1376. Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 5
 1377. Zarządzenie Nr 307/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 5
Wersja XML