Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
62653758731423407131310459184929000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
24480219352835541923952311019728866384491835966816215635392111
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000424
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 389222
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31804
 3. Sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 24456
 4. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 17611
 5. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 10846
 6. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 10733
 7. Oferty pracy i wyniki naboru na pracowników Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 9246
 8. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 7655
 9. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7371
 10. MOJA SPRAWA
  Wyświetleń: 6737
 11. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 5684
 12. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 5679
 13. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne
  Wyświetleń: 5211
 14. Miasto w liczbach
  Wyświetleń: 5129
 15. dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5005
 16. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 4964
 17. Burmistrz
  Wyświetleń: 4032
 18. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 3787
 19. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3760
 20. Oferty pracy i wyniki naboru na dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 3337
 21. Podatki i opłaty w roku 2021
  Wyświetleń: 3337
 22. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3159
 23. Skład rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 2959
 24. Zapis wideo obrad Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji: 2018-2023
  Wyświetleń: 2850
 25. Miasto i Gmina Sandomierz
  Wyświetleń: 2824
 26. Oferty pracy i wyniki naboru na kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2791
 27. Godziny Otwarcia
  Wyświetleń: 2768
 28. PGKiM Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2704
 29. WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI
  Wyświetleń: 2698
 30. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2680
 31. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2666
 32. Stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 2633
 33. STRAŻ MIEJSKA (telefon alarmowy - 986)
  Wyświetleń: 2481
 34. Herb i symbole miasta
  Wyświetleń: 2469
 35. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 2457
 36. WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 2404
 37. Komisje rady miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 2328
 38. Statut Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 2300
 39. Protokoły z sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 2291
 40. Położenie
  Wyświetleń: 2283
 41. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
  Wyświetleń: 2235
 42. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 2227
 43. Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 2213
 44. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 2204
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2191
 46. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2172
 47. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 2119
 48. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2078
 49. Schemat graficzny Urzędu Miasta w Sandomierzu
  Wyświetleń: 2076
 50. Rok 2021
  Wyświetleń: 2059
 51. Uchwały XXXII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 2047
 52. Budżet Miasta Sandomierza rok 2021
  Wyświetleń: 2032
 53. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2027
 54. Zarządzenie Nr 126/2021/CUW z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 2015
 55. Wykazy: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1991
 56. Uchwały XXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1963
 57. WYDZIAŁ FINANSOWY
  Wyświetleń: 1951
 58. Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1929
 59. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1858
 60. Komisja Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1846
 61. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2019
  Wyświetleń: 1846
 62. Skargi, wnioski, petycje
  Wyświetleń: 1811
 63. Rok 2020
  Wyświetleń: 1810
 64. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2022 rok
  Wyświetleń: 1802
 65. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1801
 66. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1788
 67. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
  Wyświetleń: 1766
 68. Uchwały XXXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1753
 69. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 1748
 70. Budżet Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1731
 71. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 1726
 72. Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1708
 73. Uchwały XXXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1708
 74. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1702
 75. PEC Sp Z.O.O
  Wyświetleń: 1695
 76. Uchwały RIO za rok 2021
  Wyświetleń: 1691
 77. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym ul Baczyńskiego 9/61 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1669
 78. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1664
 79. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1642
 80. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 1616
 81. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1594
 82. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert i o wynikach konkursu
  Wyświetleń: 1586
 83. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1570
 84. Plany,raporty, programy i strategie
  Wyświetleń: 1559
 85. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1542
 86. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1541
 87. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2020
  Wyświetleń: 1530
 88. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1516
 89. Zarządzenie Nr 6/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1483
 90. Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1482
 91. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Rynek 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1476
 92. Uchwała budżetowa na rok 2021
  Wyświetleń: 1474
 93. Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1470
 94. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1468
 95. Komisja Praworządności
  Wyświetleń: 1461
 96. ZARZĄDZENIE NR 44/2021/OR z dnia 8 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1445
 97. Projekty Uchwał Rady Miasta
  Wyświetleń: 1435
 98. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 6/86 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1426
 99. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1415
 100. Spółki Miejskie
  Wyświetleń: 1412
 101. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1408
 102. Wykaz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1395
 103. Wykazy danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1371
 104. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1368
 105. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 1365
 106. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 1363
 107. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta
  Wyświetleń: 1362
 108. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji
  Wyświetleń: 1362
 109. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 4/4
  Wyświetleń: 1360
 110. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1350
 111. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1349
 112. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 17/5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1347
 113. Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1312
 114. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, ul.Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1312
 115. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 1307
 116. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Poniatowskiego 4
  Wyświetleń: 1288
 117. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1282
 118. Ogłoszenia inne dot. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1282
 119. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1260
 120. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/97
  Wyświetleń: 1259
 121. Uchwały XXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1258
 122. Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1256
 123. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 4 położonym w budynku przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1249
 124. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1248
 125. Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1242
 126. Uchwały XL sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1237
 127. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1234
 128. Uchwały XXX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1231
 129. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1224
 130. Uchwała XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1218
 131. Sekretarz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1217
 132. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1208
 133. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1191
 134. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 1189
 135. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1188
 136. Dzierżawa nieruchomości w międzywalu rzeki Wisły w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1182
 137. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym socjalnym lokalem mieszkalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Lubelskiej 29A w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1182
 138. Konkurs na stanowisko Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 1181
 139. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 1180
 140. Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1179
 141. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Portowej 18 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1176
 142. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1176
 143. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 1173
 144. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 1173
 145. Informacja o udzieleniu zamówienia 2021 - 2022
  Wyświetleń: 1169
 146. Uchwały XXXI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1168
 147. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 1164
 148. Projekty uchwał na XL sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1164
 149. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1159
 150. Skarbnik Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1149
 151. Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1148
 152. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU
  Wyświetleń: 1142
 153. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Portowej 20 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1129
 154. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Portowa w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1128
 155. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1126
 156. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1122
 157. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1118
 158. Uchwały XLII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1109
 159. Ogólne zasady naboru pracowników
  Wyświetleń: 1104
 160. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 1103
 161. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1099
 162. Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020
  Wyświetleń: 1099
 163. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/75 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1098
 164. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1091
 165. Projekty uchwał na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1090
 166. Zarządzenie Nr 67/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 1085
 167. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 1081
 168. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1078
 169. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1078
 170. Kondolencje dla Pana Paolo Moschi Radnego Miasta Partnerskiego Volterra, zasłużonego dla podtrzymania partnerstwa między Sandomierzem, a włoskim miastem
  Wyświetleń: 1073
 171. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/32
  Wyświetleń: 1073
 172. Uchwały XXXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1068
 173. Zarządzenie Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 1068
 174. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T.Króla 8/97 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1066
 175. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1054
 176. Ciężary publiczne
  Wyświetleń: 1051
 177. Odwołanie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1049
 178. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 1048
 179. Ogloszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 1041
 180. Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1041
 181. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 1041
 182. Przetarg pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1039
 183. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1036
 184. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 1034
 185. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1034
 186. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1033
 187. Informacja o wyniku I ustnego licytacyjnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 1032
 188. Ogłoszenie o wolnym lokalu Króla 6m 27
  Wyświetleń: 1030
 189. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1028
 190. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z Perspektywą na lata 2021-2023
  Wyświetleń: 1021
 191. Ogłoszenie o II przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1020
 192. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1016
 193. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do garażu położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1000
 194. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 999
 195. Zarządzenie Nr 2/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4.01.2021 r.
  Wyświetleń: 999
 196. Uchwały XLI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 998
 197. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 997
 198. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 996
 199. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 981
 200. Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 979
 201. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji
  Wyświetleń: 979
 202. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 976
 203. Zarządzenie nr 147/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2021 r
  Wyświetleń: 966
 204. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Sandomierza NR 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 961
 205. Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych
  Wyświetleń: 960
 206. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 957
 207. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 956
 208. Zarządzenie NR 231/2020 /SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 956
 209. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 954
 210. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 952
 211. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 951
 212. ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
  Wyświetleń: 951
 213. Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 937
 214. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza złożone w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 934
 215. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 934
 216. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 932
 217. „Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Sandomierzu”
  Wyświetleń: 929
 218. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 928
 219. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 922
 220. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021
  Wyświetleń: 921
 221. ZARZĄDZENIE NR 144 /2021/GN BURMISTRZA MIASTA Sandomierza z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 919
 222. Uchwała Nr 35/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 917
 223. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 916
 224. Uchwały XXXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 907
 225. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 905
 226. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 905
 227. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 901
 228. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 901
 229. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 892
 230. Uchwały XXXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 882
 231. Projekty uchwał na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 880
 232. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 877
 233. Podatki i opłaty w 2022 roku
  Wyświetleń: 867
 234. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
  Wyświetleń: 866
 235. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 865
 236. Interpelacje 2022
  Wyświetleń: 863
 237. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 863
 238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 862
 239. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 860
 240. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 859
 241. Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 855
 242. Mapa Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 854
 243. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 853
 244. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.
  Wyświetleń: 848
 245. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2022
  Wyświetleń: 846
 246. Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 836
 247. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 831
 248. Zarządzenie Nr 86/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 827
 249. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 826
 250. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 817
 251. Informacja w sprawie transmisji obrad Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 816
 252. Oświadczenie Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie
  Wyświetleń: 816
 253. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 811
 254. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 808
 255. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 806
 256. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 802
 257. Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 787
 258. Karta informacyjna Nr NK/8/2021
  Wyświetleń: 786
 259. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 786
 260. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 781
 261. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 781
 262. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 779
 263. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 777
 264. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 777
 265. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 777
 266. Zarządzenie Nr 261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 777
 267. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021
  Wyświetleń: 774
 268. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 773
 269. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 770
 270. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawenia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 770
 271. Zarządzenie Nr 170/2021/NK z dnia 14 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 769
 272. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 768
 273. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 767
 274. Protokół Nr 24/7/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 767
 275. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 766
 276. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 763
 277. Protokół Nr 19/7/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 758
 278. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
  Wyświetleń: 757
 279. Protokół Nr 27/9/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 756
 280. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ....... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 755
 281. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 755
 282. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 754
 283. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 753
 284. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 753
 285. Zarządzenie Nr 90/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 752
 286. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 749
 287. Protokół Nr 13/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 749
 288. Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 747
 289. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 745
 290. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 743
 291. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 740
 292. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021
  Wyświetleń: 739
 293. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 731
 294. Zarządzenie Nr 88/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 730
 295. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 726
 296. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 725
 297. Zarządzenie Nr 23/2021/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 723
 298. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 721
 299. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 720
 300. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 18.05.2021r.
  Wyświetleń: 719
 301. Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg
  Wyświetleń: 718
 302. Link do strony Systemu Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 718
 303. Zarządzenie Nr 85/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 717
 304. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 716
 305. „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”.
  Wyświetleń: 715
 306. Zarządzenie Nr 89/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 715
 307. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 712
 308. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 711
 309. Plany, programy i strategie
  Wyświetleń: 709
 310. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 709
 311. Oświadczenie Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 708
 312. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 706
 313. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 703
 314. Protokół Nr 28/1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 703
 315. Protokół Nr 30/2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 703
 316. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 702
 317. Uchwały XLIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 702
 318. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 700
 319. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 697
 320. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 696
 321. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 696
 322. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021
  Wyświetleń: 694
 323. Uchwała Komisji Konkursowej z dnia 26.04.2021 r.
  Wyświetleń: 692
 324. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 691
 325. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 691
 326. Protokół Nr 29/2/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 691
 327. Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 689
 328. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 688
 329. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 684
 330. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 683
 331. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 681
 332. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 681
 333. 3.Interpelacja Radnego Marka Chruściela z dnia 02.02.2021 r.
  Wyświetleń: 680
 334. STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 680
 335. Uchwała Nr XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 680
 336. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 677
 337. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 677
 338. Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  Wyświetleń: 676
 339. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 675
 340. Protokół Nr 29/1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 674
 341. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 673
 342. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 671
 343. Uchwała Nr XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 671
 344. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 670
 345. Uchwała Nr XXVIII/318/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043
  Wyświetleń: 667
 346. Protokół Nr 29 z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 665
 347. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 664
 348. 4. Interpelacja radnego Marcina Świerkuli z dnia 08.02.2021
  Wyświetleń: 663
 349. Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
  Wyświetleń: 662
 350. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 660
 351. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w okresie: 14 - 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 659
 352. Protokół Nr 26/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 659
 353. 5. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021
  Wyświetleń: 658
 354. Uchwała Nr XXIX/326/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 658
 355. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 656
 356. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 654
 357. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 651
 358. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 650
 359. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 649
 360. Informacja o wydłużeniu termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 648
 361. Protokół Nr 21/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 648
 362. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 647
 363. Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych
  Wyświetleń: 647
 364. Zarządzenie Nr 263/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 647
 365. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 646
 366. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 645
 367. 2.Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 644
 368. Zarządzenie Nr 3/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 644
 369. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 643
 370. Projekt porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 642
 371. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 19.07.2021r.
  Wyświetleń: 640
 372. Interpelacje 2021
  Wyświetleń: 640
 373. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 639
 374. Zarządzenie Nr 101/2021/NK z dnia 19 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 636
 375. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 634
 376. Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 634
 377. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 633
 378. Zarządzenie Nr 8/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 631
 379. Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 630
 380. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 629
 381. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 629
 382. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 628
 383. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 628
 384. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 627
 385. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 626
 386. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 625
 387. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 625
 388. XXXIV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 625
 389. 1.Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 623
 390. Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 622
 391. Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 622
 392. Protokół Nr 28 z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 620
 393. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP
  Wyświetleń: 620
 394. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 619
 395. Protokół Nr 24/2/2021 z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 619
 396. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. "Poprawa efektywności energergetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza" - 2 części
  Wyświetleń: 617
 397. Informacja dla rolników
  Wyświetleń: 617
 398. Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 617
 399. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 616
 400. Zarządzenie Nr 7/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.01.2021 r.
  Wyświetleń: 616
 401. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 615
 402. Oświadczenie Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 614
 403. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 05.07.2021r.
  Wyświetleń: 613
 404. Protokół Nr 20/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 613
 405. Zarządzenie Nr 15/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 613
 406. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 612
 407. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ...... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 612
 408. Karta informacyjna Nr NK/4/2021
  Wyświetleń: 611
 409. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 610
 410. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 609
 411. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 609
 412. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 609
 413. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 609
 414. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 608
 415. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 608
 416. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 607
 417. Zarządzenie Nr 266/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 607
 418. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 604
 419. Informacja o XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 24.02.2021 r.
  Wyświetleń: 604
 420. XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 604
 421. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 603
 422. 1. Zapytanie Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.03.2021 r.
  Wyświetleń: 601
 423. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 601
 424. Uchwała Nr 36/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 601
 425. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 601
 426. Zarządzenie Nr 102/2021/RZP z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 601
 427. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 600
 428. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16-03-2021 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  Wyświetleń: 600
 429. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 599
 430. Protokół Nr 18/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 599
 431. Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 598
 432. Protokół Nr 32/2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 598
 433. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 598
 434. Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.01.2021 roku
  Wyświetleń: 598
 435. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 597
 436. Sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału 2020 r.
  Wyświetleń: 597
 437. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 597
 438. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 596
 439. Protokół Nr 14/2/2021 z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 596
 440. Protokół Nr 31 z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 595
 441. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 595
 442. Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 594
 443. Zarządzenie Nr 13/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 594
 444. Protokół Nr 29/10/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 593
 445. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 592
 446. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 591
 447. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 591
 448. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 590
 449. Protokół Nr 30 z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 590
 450. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2020
  Wyświetleń: 590
 451. Protokół Nr 30/11/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 589
 452. Uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 589
 453. Oświadczenie p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 587
 454. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 586
 455. 29. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 584
 456. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 583
 457. Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 583
 458. 19. Interpelacja Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23.06.2021 r.
  Wyświetleń: 582
 459. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Sandomierza
  Wyświetleń: 582
 460. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 581
 461. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowiska:
  Wyświetleń: 581
 462. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 581
 463. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 581
 464. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 581
 465. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 580
 466. Protokół Nr 20/1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 580
 467. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 580
 468. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 579
 469. Zarządzenie Nr 14/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 579
 470. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 578
 471. Uchwała Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 578
 472. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 578
 473. Nabór na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 577
 474. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 577
 475. Zarządzenie Nr 55/2021/CUW z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 577
 476. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2020
  Wyświetleń: 576
 477. Protokół Nr 25/1/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 576
 478. XXXIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 576
 479. 31. Interpelacja Radnych: Marcina Świerkuli, Andrzeja Lebidy, Krzysztofa Szatana, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 09 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 574
 480. Informacja o XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10.02.2021
  Wyświetleń: 574
 481. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 574
 482. Zarządzenie Nr 30/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 574
 483. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 573
 484. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 573
 485. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 573
 486. Protokół Nr 25/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 572
 487. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 572
 488. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 571
 489. Zarządzenie Nr 48/2021/SK z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 571
 490. Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL
  Wyświetleń: 570
 491. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 570
 492. Protokół Nr 29/5/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 570
 493. Zarządzenie Nr 37/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 570
 494. 6. Interpelacja Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021 r.
  Wyświetleń: 568
 495. Projekt harmonogramu dyżuru Radnych w okresie od 6 lipca 2021 do 28 grudnia 2021
  Wyświetleń: 568
 496. Rozporządzenie Nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 567
 497. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 567
 498. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 566
 499. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 565
 500. 23. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 563
 501. 27. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 563
 502. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 563
 503. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 562
 504. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 562
 505. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 561
 506. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 561
 507. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 561
 508. Karta informacyjna Nr NK/3/2021
  Wyświetleń: 560
 509. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 559
 510. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 559
 511. Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021
  Wyświetleń: 559
 512. Posiedzenie Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 558
 513. Protokół Nr 32 z XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 558
 514. Uchwała Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 558
 515. Zarządzenie Nr 143/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 557
 516. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 556
 517. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
  Wyświetleń: 555
 518. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 555
 519. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 554
 520. Protokół Nr 33/3/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 554
 521. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 553
 522. Zarządzenie Nr 25/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 553
 523. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 552
 524. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 551
 525. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 551
 526. Protokół Nr 23/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 550
 527. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 550
 528. XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 549
 529. Zarządzenie Nr 96/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 549
 530. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 548
 531. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2023
  Wyświetleń: 548
 532. 24. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 02 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 547
 533. 14. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 546
 534. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 545
 535. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 545
 536. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 543
 537. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 542
 538. Projekty uchwał na XLIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 542
 539. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 540
 540. POSTANOWIENIE
  Wyświetleń: 540
 541. XXXVI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 540
 542. Uchwała Nr XXVIII/323/2020 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w  2021  r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
  Wyświetleń: 539
 543. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 538
 544. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 537
 545. Protokół Nr 19/2/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 536
 546. Uchwała Nr XXXII/338/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 536
 547. Zarządzenie Nr 1.1/2021/SK z dnia 04 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 536
 548. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 535
 549. Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 535
 550. Zarządzenie Nr 16/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 535
 551. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021
  Wyświetleń: 535
 552. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 534
 553. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 534
 554. Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 534
 555. 17. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 09.06.2021r.
  Wyświetleń: 533
 556. 13. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 532
 557. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 532
 558. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
  Wyświetleń: 531
 559. Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 531
 560. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały
  Wyświetleń: 531
 561. Zarządzenie Nr 35/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 531
 562. Zarządzenie Nr 38/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 531
 563. 30. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 530
 564. 32. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Jerzego Żyły z dnia 11 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 530
 565. Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od dnia 01 września 2021 r.
  Wyświetleń: 530
 566. Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 529
 567. Protokół Nr 31/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 528
 568. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 528
 569. Wykaz NK/12/2021
  Wyświetleń: 527
 570. Zarządzenie Nr 24/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 527
 571. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 526
 572. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 t.
  Wyświetleń: 526
 573. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 526
 574. XXXVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 526
 575. Zarządzenie Nr 42/2021/SK z dnia 02 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 526
 576. Zarządzenie Nr 79/2021/OR z dnia 25 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 526
 577. 25. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 525
 578. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 525
 579. Uchwała Nr XXXII/337/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 525
 580. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 523
 581. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 523
 582. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 523
 583. Zarządzenie Nr 100/2021/GN z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 523
 584. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 521
 585. Karta informacyjna Nr NK/1/2021
  Wyświetleń: 520
 586. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 520
 587. Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 520
 588. Zarządzenie Nr 143/2020/OR z dnia 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 520
 589. Zarządzenie Nr 22/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 520
 590. Zarządzenie Nr 51/2021/PŚZ z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 520
 591. 28. Inter. radnego Mariusza Prezgota z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 519
 592. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 519
 593. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 518
 594. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 518
 595. Gminny Komisarz Spisowy w Sandomierzu ogłasza dodatkową rekrutację
  Wyświetleń: 517
 596. Posiedzenie wspólne Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 517
 597. Zarządzenie Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7.01.2021 r.
  Wyświetleń: 517
 598. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 514
 599. Wykaz NK/11/2021
  Wyświetleń: 514
 600. Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11.01.2021 r.
  Wyświetleń: 514
 601. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 513
 602. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2021
  Wyświetleń: 513
 603. Uchwała Nr XXXIV/347/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 513
 604. Uchwały XLVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 513
 605. Zarządzenie Nr 202/2020/OR z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 513
 606. 15. Interprlacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.06.2021r.
  Wyświetleń: 512
 607. 21. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 512
 608. 7. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 14.02.2021 r.
  Wyświetleń: 512
 609. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.06.2021 r.
  Wyświetleń: 512
 610. Protokół Nr 34/4/2021 z dnia 23 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 512
 611. Zarządzenie Nr 12/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 512
 612. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 511
 613. Wykonanie budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 511
 614. Zarządzenie Nr 54/2021/OR z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 511
 615. Informacja zbiorcza dotycząca problematyki petycji
  Wyświetleń: 510
 616. Posiedzenia komisji Rady Miasta
  Wyświetleń: 510
 617. Protokół Nr 27/3/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 510
 618. 22. Interpelacja Radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 05.07.2021 r.
  Wyświetleń: 509
 619. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 509
 620. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 509
 621. Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 508
 622. Zarządzenie Nr 135/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 507
 623. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 506
 624. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 506
 625. Zarządzenie Nr 34/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 506
 626. 11. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 505
 627. Zarządzenie Nr 1/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.01.2021 r.
  Wyświetleń: 505
 628. Karta informacyjna Nr NK/2/2021
  Wyświetleń: 503
 629. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 503
 630. Zarządzenie Nr 95/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 503
 631. Protokół Nr 31/3/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 632. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 502
 633. Zarządzenie Nr 28/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 502
 634. Zarządzenie Nr 68/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 635. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 502
 636. 10. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09.05.2021 r.
  Wyświetleń: 501
 637. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 500
 638. Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 500
 639. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 499
 640. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 499
 641. Uchwała Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 499
 642. Protokół Nr 34 z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 498
 643. Oświadczenie Starszego Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 497
 644. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 497
 645. 2. Zapytanie Radnego Roberta Kurosza z dnia 16.03.2021 r.
  Wyświetleń: 496
 646. Zarządzenie Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 496
 647. Zarządzenie Nr 27/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 496
 648. Oświadczenie Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 495
 649. Zarządzenie Nr 61.1/2021/SK z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 495
 650. Protokół Nr 40/10/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 494
 651. Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 494
 652. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
  Wyświetleń: 493
 653. 20. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 05.06.2021 r.
  Wyświetleń: 492
 654. Protokół Nr 22/5/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 492
 655. Zarządzenie NR RZP/43/2021 z dnia 3 luty 2021 r
  Wyświetleń: 492
 656. Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 491
 657. Zarządzenie Nr 97/2021/NK z dnia 9 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 491
 658. Uchwała Nr XXXII/341/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 490
 659. Uchwała Nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 490
 660. Zarządzenie Nr 70/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 490
 661. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.07.2021 r.
  Wyświetleń: 490
 662. Protokół Nr 24/5/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 489
 663. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 489
 664. Uchwała Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 489
 665. Zarządzenie Nr 157/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 489
 666. Zarządzenie Nr GN 18/2021 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 489
 667. Informacja o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 487
 668. Protokół Nr 35/5/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 487
 669. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 487
 670. Zarządzenie Nr 78/2021/GN z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 487
 671. 9. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 486
 672. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23.03.2021 r.
  Wyświetleń: 485
 673. Protokół Nr 34/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 485
 674. Uchwała Nr XXXVI/372/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 485
 675. Zarządzenie Nr 111/2021/NK z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 485
 676. Zarządzenie Nr 39/2021/SK z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 485
 677. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 484
 678. Zarządzenie Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 484
 679. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30.07.2021 r.
  Wyświetleń: 484
 680. Protokół Nr 21/4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 483
 681. Zarządzenie Nr 81/2021/OR z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 483
 682. 16. Interpelacja radnych Strugały, Szatana i Świerkuli z dnia 01.06.2021r.
  Wyświetleń: 482
 683. Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 482
 684. Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym
  Wyświetleń: 481
 685. Uchwała Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 481
 686. Uchwała Nr XXXVI/370/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 481
 687. Zarządzenie Nr 131/2021/CUW z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 481
 688. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 480
 689. Starosta Sandomierski - Zawiadomienie z dnia 17 marca 2021
  Wyświetleń: 480
 690. Uchwały XLVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 480
 691. Zarządzenie Nr 2/2022/CUW z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 480
 692. Zarządzenie Nr 29/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 480
 693. Zarządzenie Nr 45/2021/GN z dnia 08 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 480
 694. Protokół Nr 27/5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 479
 695. Protokół Nr 28/6/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 479
 696. Zarządzenie Nr 63/2021/SK z dnia 09 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 479
 697. Zarządzenie Nr 69/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 479
 698. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 478
 699. Posiedzenie wspólne Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 478
 700. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 478
 701. Zajęcie pasa drogowego na cele budowlane
  Wyświetleń: 478
 702. Zarządzenie Nr 118/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 478
 703. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 477
 704. Protokół Nr 30/3/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 477
 705. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 477
 706. Zarządzenie Nr 168/2021/BHP z dnia 09 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 477
 707. Zarządzenie Nr 71/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 477
 708. Informacja o wyborze oferty 2
  Wyświetleń: 476
 709. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.05.2021 r.
  Wyświetleń: 476
 710. Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 476
 711. Protokół Nr 29/7/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 475
 712. Protokół Nr 32/5/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 475
 713. Protokół Nr 33 z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 475
 714. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 474
 715. Protokół Nr 30/6/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 474
 716. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 474
 717. Uchwała Nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 474
 718. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 473
 719. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 473
 720. Zarządzenie Nr 184/2021/OR z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 473
 721. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 472
 722. Protokół Nr 35 XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 472
 723. Uchwała Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 472
 724. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12.05.2021 r.
  Wyświetleń: 472
 725. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 471
 726. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 471
 727. Protokół Nr 7/1/2021 z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 471
 728. Uchwała Nr XXXVII/373/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 471
 729. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.08.2021 r.
  Wyświetleń: 470
 730. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 470
 731. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 470
 732. Uchwała Nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 470
 733. Zarządzenie Nr 26/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 470
 734. Ogłoszenie o wolnym socjalnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 469
 735. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 467
 736. Protokół Nr 17/5/2021 z dnia 05 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 467
 737. Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 467
 738. Zarządzenie Nr 58/2021/GN z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 467
 739. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.04.2021 r.
  Wyświetleń: 466
 740. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 466
 741. Zakłócanie stosunków wodnych na gruncie
  Wyświetleń: 466
 742. Zarządzenie Nr 62/2021/RZP z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 466
 743. Zarządzenie Nr 72/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 466
 744. Protokół Nr 16/4/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 465
 745. Uchwała Nr XXXV/361/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 465
 746. Zarządzenie Nr 38/2022/CUW z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 465
 747. Zarządzenie Nr 46/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 465
 748. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta - c.d.
  Wyświetleń: 464
 749. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 464
 750. Uchwała Nr XXXVI/369/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 464
 751. Zarządzenie Nr 59/2021/RZP z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 464
 752. Zarządzenie Nr 73/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 464
 753. 8. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 463
 754. Dofinansowanie wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne
  Wyświetleń: 463
 755. Protokół Nr 36/6/2021 z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 463
 756. Przetargi na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 463
 757. XLI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 463
 758. 26. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 462
 759. Zarządzenie Nr 11/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 462
 760. Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 461
 761. Zarządzenie Nr 121/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 461
 762. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 460
 763. Zarządzenie Nr 74/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 460
 764. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 459
 765. Zarządzenie Nr 56/2021/CUW z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 459
 766. Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  Wyświetleń: 458
 767. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 458
 768. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 458
 769. XL sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 457
 770. Zarządzenie Nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 457
 771. Protokół Nr 22/3/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 456
 772. Protokół Nr 31/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 456
 773. Zarządzenie Nr 17/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 456
 774. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 455
 775. Zarządzenie Nr 125/2021/KPSiT z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 455
 776. Zarządzenie Nr 141/2021/SK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 455
 777. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 454
 778. Uchwała Nr XXXVII/374/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 454
 779. Informacja o wyborze ofery
  Wyświetleń: 453
 780. Protokół Nr 38/8/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 453
 781. Uchwała Nr XXXVII/376/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 453
 782. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 r. sygn. UA.6721.15.2018
  Wyświetleń: 452
 783. Protokół Nr 28/4/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 452
 784. Uchwała Nr XXXII/336/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 452
 785. Zarządzenie Nr 124/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 452
 786. Dofinansowanie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w drodze dotacji
  Wyświetleń: 451
 787. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 451
 788. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 451
 789. Uchwała Nr XXXIX/381/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 451
 790. Protokół Nr 24/7/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 791. Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 450
 792. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.07.2021 r.
  Wyświetleń: 449
 793. Zarządzenie Nr 66/2021/PSZ z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 449
 794. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 448
 795. Protokół Nr 37/7/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 448
 796. Zarządzenie Nr 159/2021/SK z dnia 29 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 448
 797. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 447
 798. Zarządzenie Nr 49/2021/GN z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 447
 799. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
  Wyświetleń: 447
 800. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17.05.2021 r.
  Wyświetleń: 446
 801. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 446
 802. Protokół Nr 33/5/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 446
 803. Protokół Nr 37 z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 446
 804. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 445
 805. Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 445
 806. Uchwała Nr XXXVII/379/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 445
 807. Zarządzenie Nr 154/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 445
 808. Zarządzenie Nr 10/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 444
 809. Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 443
 810. Uchwała Nr XXXVII/375/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 442
 811. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01.09.2021r.
  Wyświetleń: 441
 812. Uchwała Nr XXXVII/377/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 440
 813. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 440
 814. 12. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 439
 815. Ogłoszenie o wolnym socjalnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 439
 816. Uchwała Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 439
 817. Zarządzenie Nr 64/2017/OR z dnia 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 439
 818. Zarządzenie Nr 148/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 438
 819. Wykaz NK/10/2021
  Wyświetleń: 437
 820. Wykaz NK/9/2021
  Wyświetleń: 437
 821. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2021
  Wyświetleń: 436
 822. Zarządzenie Nr 151/2021/RZP z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 436
 823. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 436
 824. Zarządzenie Nr 197/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 436
 825. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 435
 826. Posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 435
 827. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 435
 828. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 435
 829. Zarządzenie Nr 122/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 435
 830. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 435
 831. Budżet Miasta Sandomierza rok 2022
  Wyświetleń: 434
 832. Informacja PGO Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 434
 833. Protokół Nr 15/3/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 433
 834. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 433
 835. 46. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 432
 836. Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 432
 837. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 431
 838. Zameldowanie cudzoziemców
  Wyświetleń: 431
 839. Zarządzenie Nr 142/2021/NK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 431
 840. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 430
 841. Postanowienie o zawieszeniu
  Wyświetleń: 430
 842. Uchwała Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 430
 843. Zarządzenie Nr 181/2021/GN z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 429
 844. Zarządzenie Nr 47/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 429
 845. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.04.2021 r.
  Wyświetleń: 428
 846. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 428
 847. Uchwała Nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 428
 848. Zarządzenie Nr 123/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 428
 849. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 427
 850. Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 426
 851. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 425
 852. Uchwała Nr XXXVII/378/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 425
 853. Zarządzenie Nr 114/2021/SK z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 425
 854. Zarządzenie Nr 93/2021/SK z dnia 6 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 425
 855. 37. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 424
 856. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  Wyświetleń: 424
 857. Termin posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 424
 858. Uchwała Nr XXXII/335/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 424
 859. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 423
 860. Protokół Nr 23/6/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 423
 861. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 423
 862. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 423
 863. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 422
 864. Zarządzenie Nr 150/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 421
 865. Zarządzenie Nr 155/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 421
 866. Protokół Nr 39/9/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 420
 867. Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 420
 868. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021
  Wyświetleń: 419
 869. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2021 r.
  Wyświetleń: 419
 870. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 419
 871. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 419
 872. Uchwała Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 419
 873. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 419
 874. Zarządzenie Nr 149/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 419
 875. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 418
 876. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 418
 877. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 417
 878. Zarządzenie Nr 133/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 417
 879. Zarządzenie Nr 134/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 416
 880. 45. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 415
 881. Protokół Nr 33/6/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 415
 882. Zarządzenie Nr 117/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 415
 883. 42. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 21 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 414
 884. Uchwała Nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 414
 885. Zarządzenie Nr 162/2021/UA z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 414
 886. Zarządzenie Nr 175/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 414
 887. Zarządzenie Nr 75/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 414
 888. Przetarg na dzierżawę części działki o nr ewid. 1257
  Wyświetleń: 413
 889. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 413
 890. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 413
 891. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
  Wyświetleń: 413
 892. Harmonogram działania punktów nieodpłatnych porad prawnych,
  Wyświetleń: 412
 893. Uchwała Nr XXXV/360/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 412
 894. Uchwały XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 412
 895. Zarządzenie Nr 138/2021/SK z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 411
 896. OBWIESZCZENIE UA.6730.38.2021.MSZ
  Wyświetleń: 410
 897. Odbiór płyt azbestowo-cementowych z terenu Sandomierza
  Wyświetleń: 409
 898. Zarządzenie Nr 120/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 409
 899. Zarządzenie Nr 129/2021/IOD z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 409
 900. Zarządzenie Nr 152/2021/SK z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 409
 901. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 408
 902. Protokół Nr 18/6/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 903. Zarządzenie Nr 119/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 904. Zarządzenie Nr 192/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2021 r
  Wyświetleń: 407
 905. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.04.2021 r.
  Wyświetleń: 406
 906. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 406
 907. Protokół Nr 23/4/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 908. Uchwała Nr XL/389/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 406
 909. Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 406
 910. 18. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 405
 911. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 405
 912. Uchwała Nr XL/390/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 405
 913. Zarządzenie Nr 84/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 405
 914. Zarządzenie Nr 99/2021/SK z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 405
 915. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 405
 916. 41. Interpelacja Radnej Marioli Stępień z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 404
 917. Zarządzenie Nr 156/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 404
 918. Zarządzenie Nr 176/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 404
 919. Harmonogramu posiedzeń komisji Rady Miasta, w trybie stacjonarnym:
  Wyświetleń: 403
 920. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 403
 921. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.06.2021r.
  Wyświetleń: 402
 922. Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego
  Wyświetleń: 402
 923. Zarządzenie Nr 116/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 402
 924. Zarządzenie Nr 146/2021/Or z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 402
 925. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 401
 926. Zarządzenie Nr 105/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 401
 927. Zarządzenie Nr 57/2021/SK z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 401
 928. Zarządzenie Nr 174/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 400
 929. test
  Wyświetleń: 399
 930. Zarządzenie Nr 106/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 399
 931. Zarządzenie Nr 103/2021/SK z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 398
 932. Zarządzenie Nr 153/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 398
 933. Zarządzenie Nr 179/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 398
 934. Zarządzenie Nr 82/2021/SK z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 398
 935. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 397
 936. Zarządzenie Nr 130/2021/OPS z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 397
 937. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 396
 938. Zarządzenie Nr 140/2021/SK z dnia 07 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 396
 939. Zarządzenie Nr 145/2021/CUW z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 395
 940. Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego
  Wyświetleń: 395
 941. Protokół Nr 8/2/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 393
 942. Zarządzenie Nr 136/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 393
 943. Zarządzenie Nr 113/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 392
 944. Zarządzenie Nr 173/2021/SK z dnia 23 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 391
 945. Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 390
 946. Uchwała Nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 390
 947. Uchwała Nr XL/392/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 389
 948. Zarządzenie Nr 139/2021/SK z dnia 01 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 949. Zarządzenie Nr 112/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 387
 950. Zarządzenie Nr 177/2021/SK z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 387
 951. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 387
 952. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 386
 953. Zarządzenie Nr 137/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 386
 954. Zarządzenie Nr 169/2021/SK z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 386
 955. 40. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 385
 956. ZARZĄDZENIE NR 182/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 385
 957. Zarządzenie Nr 180/2021/CUW z dnia 05 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 385
 958. 44. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 384
 959. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Koćmierzów w Sandomierzu - przetarg
  Wyświetleń: 384
 960. Zarządzenie Nr 146/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 384
 961. Zarządzenie Nr 128/2021/SK z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 383
 962. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 383
 963. 43. Interpelacja radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 382
 964. Uchwała Nr XL/391/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 382
 965. Uchwała Nr XXXV/365/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 382
 966. 47. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 381
 967. Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego
  Wyświetleń: 381
 968. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 381
 969. Uchwała Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 381
 970. Zarządzenie Nr 115/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 381
 971. Zarządzenie Nr 172/2021/SK z dnia 21 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 380
 972. Uchwała Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 379
 973. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 378
 974. Uchwała Nr XXXV/362/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 378
 975. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 378
 976. Uchwała Nr XL/388/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 375
 977. 34. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 374
 978. 33. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 373
 979. 35. Interpelacja Radnych M. Świerkuli i M. Prezgota z dnia 30.08.2021 r.
  Wyświetleń: 373
 980. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 372
 981. Protokół Nr 36 z XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 982. 36. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 370
 983. Sandomierz upamiętnił ofiary "krwawej niedzieli" i rzeźi Wołyńskiej
  Wyświetleń: 370
 984. ZARZĄDZENIE NR 195/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 369
 985. Uchwała Nr XXXV/359/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 368
 986. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 367
 987. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 367
 988. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 366
 989. Protokół Nr 38 z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 364
 990. Uchwała Nr XXXVII/380/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 364
 991. Zarządzenie Nr 206/2021/NK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 364
 992. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 363
 993. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 363
 994. Wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 362
 995. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 361
 996. 39. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 360
 997. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego IR.II.7840.3.5.2020 z dnia 02.09.2021 r.
  Wyświetleń: 359
 998. Uchwała Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 359
 999. Zarządzenie Nr 132/2021/GN z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 359
 1000. Zarządzenie Nr 144/2021/GN z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 359
 1001. Protokół Nr 41/11/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 358
 1002. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 358
 1003. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 358
 1004. Uchwała Nr XLI/400/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 358
 1005. Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 357
 1006. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 188/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 357
 1007. Protokół Nr 25/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 356
 1008. Uchwała Nr XLI/401/2021 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-09-2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 356
 1009. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 355
 1010. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 355
 1011. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 352
 1012. Uchwała Nr XL/383/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 352
 1013. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 193/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 352
 1014. ZARZĄDZENIE NR 198/2021/NK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 07.09.2021 r.
  Wyświetleń: 352
 1015. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 351
 1016. Uchwała Nr XL/382/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 351
 1017. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 190/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 351
 1018. Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej
  Wyświetleń: 350
 1019. Ogłoszenie Nr 24 Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie z dnia 13.09.2021 r.
  Wyświetleń: 349
 1020. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 349
 1021. XLII sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 348
 1022. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 347
 1023. Wody Polskie - informacja z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 347
 1024. Protokół Nr 39 z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 346
 1025. 38. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 345
 1026. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 345
 1027. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 344
 1028. Uchwały XLV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 342
 1029. 48. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 341
 1030. Uchwała Nr XLI/398/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 339
 1031. Uchwała Nr XXXVI/371/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 339
 1032. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 338
 1033. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 336
 1034. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 336
 1035. Uchwała Nr XLII/407/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 336
 1036. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 187/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 336
 1037. Wykazy danych za rok 2022
  Wyświetleń: 335
 1038. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 334
 1039. ZARZĄDZENIE Nr 261/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 334
 1040. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 333
 1041. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 186/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 333
 1042. Uchwała Nr XLII/406/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 332
 1043. ZARZĄDZENIE Nr 194/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01.09.2021 roku
  Wyświetleń: 330
 1044. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 329
 1045. Zarządzenie nr 189/ 2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26.08.2021 r.
  Wyświetleń: 329
 1046. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”
  Wyświetleń: 328
 1047. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2021
  Wyświetleń: 328
 1048. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.
  Wyświetleń: 328
 1049. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 183/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 328
 1050. Zarządzenie Nr 227/2021/OR z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 327
 1051. Informacja o programie Cyfrowa Szkoła - realizowanego przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 326
 1052. Uchwała Nr XLII/408/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 326
 1053. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 325
 1054. Uchwały XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 325
 1055. Protokół Nr 9/3/2021 z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 324
 1056. Starosta Sandomierski - Ogłoszenie z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 323
 1057. Zarządzenie nr 296/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 16 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 323
 1058. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 323
 1059. Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Cyfrowa Szkoła"
  Wyświetleń: 322
 1060. Wody Polskie - informacja z dnia 05.10.2021 r. sygn. KR.ZUZ.4.4210.247.2021.ES o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 322
 1061. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 321
 1062. Zmiana imienia lub/i nazwiska
  Wyświetleń: 321
 1063. aa
  Wyświetleń: 320
 1064. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 320
 1065. Uchwała Nr XLII/412/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.
  Wyświetleń: 320
 1066. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 318
 1067. Zarządzenie Nr 199/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 318
 1068. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 317
 1069. Zarządzenie Nr 202/2021/SK z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 317
 1070. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 316
 1071. Zarządzenie Nr 196/2021/SK z dnia 06 września 2021 r.
  Wyświetleń: 316
 1072. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 315
 1073. Protokół Nr 40 z XL sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 25 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 1074. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 313
 1075. Uchwała Nr XLI/397/2021         Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 313
 1076. Uchwała Nr XLII/411/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 313
 1077. Zarządzenie Nr 200/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 313
 1078. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 312
 1079. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 311
 1080. Protokół Nr 26/7/2021 z dnia 20 września 2021 r.
  Wyświetleń: 311
 1081. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 310
 1082. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ....
  Wyświetleń: 310
 1083. Uchwała Nr 121/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24.09.2021 r.
  Wyświetleń: 310
 1084. Zarządzenie Nr 193.1/2021/SK z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 310
 1085. Protokół Nr 30/8/2021 z dnia 02 września 2021 r.
  Wyświetleń: 308
 1086. Zarządzenie Nr 209/2021/RZP z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 307
 1087. Wykonanie budżetu za III kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 305
 1088. ZARZĄDZENIE NR 265/2021/OR BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 12 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 305
 1089. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 304
 1090. Uchwała Nr XLI/396/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 303
 1091. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 301
 1092. Protokół Nr 26/9/2021 z dnia 21 września 2021 r.
  Wyświetleń: 300
 1093. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 08.12.2021r.
  Wyświetleń: 299
 1094. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 299
 1095. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 14.12.2021r.
  Wyświetleń: 298
 1096. B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 295
 1097. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 295
 1098. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 294
 1099. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022
  Wyświetleń: 294
 1100. Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 294
 1101. Rejestracja/odtworzenie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane
  Wyświetleń: 293
 1102. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo
  Wyświetleń: 290
 1103. Zarządzenie Nr 234/2021/OR z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 289
 1104. Zarządzenie Nr 291/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 288
 1105. Protokół Nr 31/7/2021 z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 287
 1106. Protokół Nr 34/7/2021 z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 286
 1107. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 284
 1108. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 283
 1109. ZARZĄDZENIE Nr 185/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 283
 1110. Zarządzenie Nr 228/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 280
 1111. 50. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli i Mariusza Prezgota z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 279
 1112. Zarządzenie Nr 223/2021/OR z dnia 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 279
 1113. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 278
 1114. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 278
 1115. Zarządzenie Nr 203/2021/SK z dnia 17 września 2021 r.
  Wyświetleń: 278
 1116. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 277
 1117. Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
  Wyświetleń: 277
 1118. Zmiana imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 277
 1119. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2021
  Wyświetleń: 276
 1120. Uchwała Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 276
 1121. Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
  Wyświetleń: 275
 1122. Uchwała Nr XLI/404/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W.* na "bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych"
  Wyświetleń: 274
 1123. Protokół Nr 42 z XLII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 273
 1124. Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 272
 1125. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 272
 1126. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 271
 1127. Zarządzenie Nr 220/2021/RZP z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 271
 1128. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 1129. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 270
 1130. Zarządzenie Nr 224/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 1131. Zarządzenie Nr 230/2021/GN z dnia 15 października 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 1132. Protokół Nr 43/13/2021 z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 268
 1133. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"
  Wyświetleń: 268
 1134. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 267
 1135. Zarządzenie Nr 207/2021/PŚZ z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 267
 1136. Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 267
 1137. Zarządzenie Nr 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 266
 1138. 51. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 265
 1139. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 265
 1140. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 265
 1141. 49. Interpelacja Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 264
 1142. Zarządzenie Nr 110/2021/GN z dnia 04 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 264
 1143. Zarządzenie Nr 208/2021/SK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 264
 1144. Protokół Nr 42/12/2021 z dnia 28 września 2021 r.
  Wyświetleń: 263
 1145. Ogłoszenie w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.
  Wyświetleń: 262
 1146. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 261
 1147. Protokół Nr 41 z XLI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 1148. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 261
 1149. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 260
 1150. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 260
 1151. Zarządzenie Nr 226/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 260
 1152. Zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
  Wyświetleń: 260
 1153. Zarządzenie Nr 217/2021/SK z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 259
 1154. Zarządzenie Nr 221/2021/SK z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 259
 1155. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy
  Wyświetleń: 258
 1156. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
  Wyświetleń: 258
 1157. Zarządzenie Nr 235/2021/PSZ z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 258
 1158. Zarządzenie Nr 210/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 257
 1159. Zarządzenie Nr 212/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 257
 1160. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 256
 1161. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 256
 1162. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie gminy Sandomierz"
  Wyświetleń: 256
 1163. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 256
 1164. Informacja o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 255
 1165. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 255
 1166. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przekazania z dniem 1 stycznia 2022 roku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 255
 1167. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 255
 1168. Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 255
 1169. Uchwała Nr XLII/405/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 254
 1170. Uchwała Nr XLII/410/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
  Wyświetleń: 253
 1171. XLV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 253
 1172. Zarządzenie Nr 205/2021/RZP z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 252
 1173. Plan zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 251
 1174. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 251
 1175. Uchwała Nr XLI/399/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 251
 1176. XLIV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 251
 1177. Zapytania 2022
  Wyświetleń: 251
 1178. Burmistrz Sandomierza ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
  Wyświetleń: 250
 1179. Ogłoszenie o naborze na trzy wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 250
 1180. Uchwała Nr XLII/409/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"
  Wyświetleń: 250
 1181. Zarządzenie Nr 233/2021/OR z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 250
 1182. Uchwała Nr XLI/395/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 249
 1183. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości
  Wyświetleń: 249
 1184. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 248
 1185. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-10-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 248
 1186. 6. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 246
 1187. 7. Interpelacja radnych: Andrzeja Bolewskiego i Piotra Chojnackiego z dnia 07 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 246
 1188. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.10.2021 r. sygn. SPN.III.747.20.2021
  Wyświetleń: 246
 1189. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 246
 1190. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 246
 1191. Sprawozdanie nr 32/8/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 245
 1192. Sprawozdanie Nr 33/9/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 245
 1193. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 245
 1194. 52. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 244
 1195. Zarządzenie Nr 219/2021/SK z dnia 05 października 2021 r.
  Wyświetleń: 244
 1196. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 242
 1197. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 242
 1198. Uchwała Nr XLIII/416/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 242
 1199. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza
  Wyświetleń: 241
 1200. Zarządzenie Nr 225/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 241
 1201. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 240
 1202. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 239
 1203. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 238
 1204. Zarządzenie Nr 222/2021/SK z dnia 07 października 2021 r.
  Wyświetleń: 238
 1205. 14. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 237
 1206. Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym
  Wyświetleń: 237
 1207. Uchwała Nr XLII/413/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
  Wyświetleń: 237
 1208. Zarządzenie Nr 216/2021/SK z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 237
 1209. Zarządzenie Nr 211/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 236
 1210. Uchwała Nr XLI/403/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 234
 1211. Zarządzenie Nr 215/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 234
 1212. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 233
 1213. Uchwała Nr XLIII/417/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 233
 1214. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 231
 1215. Zarządzenie Nr 5/2022/OPS z dnia 04 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 231
 1216. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 229
 1217. 4. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 228
 1218. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 228
 1219. Zarządzenie Nr 303/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 228
 1220. Protokół Nr 19/7/2021 z dnia 27 września 2021 r.
  Wyświetleń: 227
 1221. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy ogrodniczo-warzywne
  Wyświetleń: 227
 1222. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 227
 1223. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*
  Wyświetleń: 226
 1224. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 226
 1225. Projekty uchwał na XLIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 225
 1226. Protokół Nr 35/7/2021 z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 225
 1227. 1. Interpelacja radnego Piotra Chojnackiego z dnia 4 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 224
 1228. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 224
 1229. 8. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 222
 1230. Ogłoszenie o I przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 222
 1231. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za rok 2021
  Wyświetleń: 222
 1232. Ogloszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 221
 1233. Sprawozdanie Nr 38/1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 221
 1234. 1. Zapytanie radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 219
 1235. Uchwała Nr XLIV/431/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza.
  Wyświetleń: 219
 1236. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 218
 1237. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.10.2021 r.
  Wyświetleń: 217
 1238. Zarządzenie Nr 272/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 217
 1239. 11. Interpelacja radnego Sylwestra Łatki z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 216
 1240. Zarządzenie Nr 240/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 216
 1241. Zarządzenie Nr 241/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 216
 1242. 2. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 215
 1243. Zarządzenie Nr 276/2021/SK z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 215
 1244. 5. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 214
 1245. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 Listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 214
 1246. Zarządzenie Nr 289/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 214
 1247. Zarządzenie Nr 19/2022/SK z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1248. Uchwała Nr                      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 212
 1249. Uchwała Nr XLIV/428/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 212
 1250. Zarządzenie Nr 254/2021/RZP z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 212
 1251. 3. Interpelacja radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 211
 1252. Sprawozdanie Nr 24/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 211
 1253. Zarządzenie Nr 236/2021/RZP z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 211
 1254. Zarządzenie Nr 268/2021/GN z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 211
 1255. Uchwała Nr XLIV/420/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 210
 1256. Uchwała Nr XLIV/429/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*
  Wyświetleń: 210
 1257. Zarządzenie Nr 104/2021/OPS z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 209
 1258. Uchwała Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza orazzwrotu kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 208
 1259. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód - wydanego w granicach Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii)
  Wyświetleń: 208
 1260. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 10.03.2022
  Wyświetleń: 207
 1261. Protokół Nr 36/2/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1262. Zarządzenie Nr 218/2021/GN z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 207
 1263. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 206
 1264. Protokół Nr 32/10/2021 z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 206
 1265. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 206
 1266. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 206
 1267. Zarządzenie Nr 299/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 206
 1268. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 205
 1269. Projekty uchwał na L sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 205
 1270. Projekty uchwał na LI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 205
 1271. ZARZĄDZENIE NR 304/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 205
 1272. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód - wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 204
 1273. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 204
 1274. XLVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 204
 1275. Zarządzenie Nr 232/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 204
 1276. 9. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 05 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 203
 1277. Zarządzenie Nr 214/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 203
 1278. Zarządzenie Nr 239/2021/OZKOC z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 203
 1279. Zarządzenie Nr 251/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 203
 1280. Zarządzenie Nr 211.1/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 202
 1281. Zarządzenie Nr 270/2021/SK z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 202
 1282. Uchwała Nr XLIV/424/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 201
 1283. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 201
 1284. Zarządzenie Nr 213/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 201
 1285. Zarządzenie Nr 229/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 201
 1286. Zarządzenie Nr 271/2021/SK z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 201
 1287. Sprawozdanie Nr 30/2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 200
 1288. Zarządzenie Nr 14/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 200
 1289. Zarządzenie Nr 24/2022/CUW z dnia 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 200
 1290. 12. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 199
 1291. Uchwała Nr XLIV/423/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
  Wyświetleń: 199
 1292. Zarządzenie Nr 273/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 199
 1293. Zarządzenie Nr 309/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.
  Wyświetleń: 199
 1294. 13. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 198
 1295. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 198
 1296. Zarządzenie Nr 248/2021/RZP z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 198
 1297. Zarządzenie Nr 274/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 198
 1298. Akty prawne
  Wyświetleń: 197
 1299. Sprawozdanie Nr 37/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1300. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
  Wyświetleń: 197
 1301. Zapytania 2021
  Wyświetleń: 197
 1302. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 196
 1303. Zarządzenie Nr 10/2022/CUW z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 196
 1304. Sprawozdanie Nr 46/16/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 195
 1305. Zawiadomienie o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 3 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 195
 1306. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w dniach 22-30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 193
 1307. Zarządzenie Nr 257/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 193
 1308. Protokół Nr 44/14/2021 z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 192
 1309. Uchwała Nr XLIV/425/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 192
 1310. Zarządzenie Nr 13/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1311. Zarządzenie Nr 245/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 192
 1312. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 191
 1313. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 191
 1314. ZARZĄDZENIE Nr 258/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 09.11.2021 roku
  Wyświetleń: 191
 1315. Protokół Nr 35/1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 190
 1316. Zarządzenie Nr 231/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 190
 1317. 16. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1318. 20. Interpelacja radnego Mariusza Prezgota z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1319. Sprawozdanie Nr 48/1/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1320. Zarządzenie Nr 16/2022/OR z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1321. Zarządzenie Nr 242/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 189
 1322. Zarządzenie Nr 246/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 189
 1323. Zarządzenie Nr 305/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 189
 1324. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.11.2021 r.
  Wyświetleń: 188
 1325. Protokół Nr 33/11/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 188
 1326. Zarządzenie Nr 237/2021/SK z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 188
 1327. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na dzierżawę
  Wyświetleń: 187
 1328. Sprawozdanie Nr 36/8/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 1329. Uchwała Nr XLIV/419/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 187
 1330. Zarządzenie Nr 244/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 1331. Zarządzenie Nr 253/2021/SM z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 1332. Ogłoszenie Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 186
 1333. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 186
 1334. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 grudnia 2021 - wideokonferencja
  Wyświetleń: 186
 1335. Zarządzenie Nr 26/2022/GN z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 186
 1336. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 185
 1337. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 184
 1338. Protokół Nr 27/8/2021 z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 184
 1339. Zarządzenie Nr 243/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 184
 1340. Zarządzenie Nr 8/2022/SK z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 184
 1341. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza znak: UA.6733.10.2021.MSZ z dnia 07.12.2021 r.
  Wyświetleń: 183
 1342. Uchwały L sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 183
 1343. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 182
 1344. Sprawozdanie Nr 36/9/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 1345. Zarządzenie Nr 249.1/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 1346. Uchwała Nr 15/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 181
 1347. Protokół Nr 20/8/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 180
 1348. Uchwała Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 180
 1349. Zarządzenie Nr 27/2022/NK z dnia 22 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 1350. Zarządzenie nr 293/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 180
 1351. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 179
 1352. Protokół nr 34/12/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 179
 1353. Protokół Nr 46 z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 179
 1354. Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 179
 1355. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 178
 1356. Sprawozdanie Nr 28/11/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 178
 1357. Uchwała Nr 13/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 178
 1358. Uchwała Nr 14/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 178
 1359. Zarządzenie Nr 294/2021/SK z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 178
 1360. ZARZĄDZENIE NR 300/2021/AWiK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 27 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 178
 1361. Informacja dotycząca decyzji Starosty Sandomierskiego z dnia 18 października 2021 r. znak: GN.6827.1.2019
  Wyświetleń: 177
 1362. PGW Wody Polskie - Zlewnia w Sandomierzu - Obwieszczenie i Informacja z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 1363. Zarządzenie Nr 279/2021/OR z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 1364. Zarządzenie Nr 286/2021/NK z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 1365. Protokół Nr 31/9/2021 z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 176
 1366. 15. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 08 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1367. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 175
 1368. Protokół Nr 35/8/2021 z dnia 08 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 175
 1369. Sandomierski Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 175
 1370. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 175
 1371. Zarządzenie Nr 37/2022/CUW z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1372. Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 1373. Uchwały RIO z roku 2022
  Wyświetleń: 174
 1374. Zarządzenie Nr 12/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 1375. Zarządzenie Nr 201/2021/OPS z dnia 14 września 2021 r.
  Wyświetleń: 174
 1376. Zarządzenie Nr 276/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 174
 1377. 10. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 15 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1378. Karta informacyjna Nr NK/1/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1379. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03.01.2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1380. Ogłoszenie o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 173
 1381. Sandomierskie Centrum Kultury
  Wyświetleń: 173
 1382. Sprawozdanie Nr 45/15/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 173
 1383. Protokół Nr 24/6/2021 z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 172
 1384. Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 172
 1385. Uchwała Nr XLV/433/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 172
 1386. Zarządzenie Nr 277/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 172
 1387. Zarządzenie Nr 290/2021/SK z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 172
 1388. 17. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 171
 1389. PGW Wody Polskie - Zlewnia w Sandomierzu - Obwieszczenie i Informacja z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 171
 1390. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 171
 1391. Sprawozdanie Nr 37/9/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 171
 1392. Sprawozdanie Nr 47/17/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 171
 1393. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 171
 1394. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 170
 1395. Zarządzenie Nr 20/2022/RZP z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 170
 1396. Zarządzenie Nr 34/2022/NK z dnia 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 170
 1397. Protokół Nr 43 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 169
 1398. Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 169
 1399. Sprawozdanie Nr 28/9/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 169
 1400. Zarządzenie Nr 306/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 169
 1401. Zarządzenie Nr 9/2022/CUW z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 169
 1402. 19. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1403. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 168
 1404. Uchwała Nr XLIV/422/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie udziału Gminy Sandomierz jako współorganizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 168
 1405. Uchwała Nr XLV/438/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 168
 1406. XLVIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 168
 1407. Zarządzenie Nr 6/2022/AWiK z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1408. Zarządzenie Nr 7/2022/SK z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1409. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 167
 1410. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1411. Zarządzenie Nr 22/2022/NK z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1412. Zarządzenie Nr 259.1/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 167
 1413. Uchwała Nr XLVI/439/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 03-01-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 166
 1414. Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Cyfrowa szkoła" nr RPSW.08.03.03-26-0018/19
  Wyświetleń: 166
 1415. Sprawozdanie Nr 31/3/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 165
 1416. Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 165
 1417. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 165
 1418. Zarządzenie Nr 1/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 165
 1419. ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 165
 1420. 18. Interpelacja radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 1421. Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu
  Wyświetleń: 164
 1422. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 1423. Zarządzenie Nr 260/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 1424. Informacja o Rejestrze Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 163
 1425. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 163
 1426. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 163
 1427. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 163
 1428. Zarządzenie Nr 249/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 163
 1429. Zarządzenie Nr 287/2021/NK z dnia 09 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 163
 1430. Zarządzenie Nr 35/2022/PŚZ z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 163
 1431. Sprawozdanie Nr 40/3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 162
 1432. Uchwały LI sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 162
 1433. Zarządzenie Nr 310/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.
  Wyświetleń: 162
 1434. Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 161
 1435. Ogłoszenie Starosty Sandomierskiego z dnia 29.10.2021 r. sygn. GN.6827.2.2021
  Wyświetleń: 161
 1436. Zarządzenie Nr 252/2021/SSZ z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 161
 1437. Zarządzenie Nr 87/2021/NK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 161
 1438. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 1439. Zarządzenie Nr 285/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 160
 1440. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 159
 1441. Obwieszczenie Burmistrza MIasta Sandomierza z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 159
 1442. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 159
 1443. Zarządzenie Nr 259/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 159
 1444. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 158
 1445. Uchwały XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 158
 1446. Zarządzenie Nr 11/22/2022/SK z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 1447. ZARZĄDZENIE NR 297/2021/SK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 17 grudnia 2021r
  Wyświetleń: 158
 1448. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 157
 1449. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 157
 1450. Protokół Nr 25/8/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 1451. Protokół Nr 32/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 1452. Sprawozdanie Nr 39/2/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 157
 1453. Uchwała Nr XLIV/427/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 157
 1454. Zarządzenie Nr 269/2021/SK z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 1455. Zarządzenie Nr 292/2021/SK z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 1456. Zarządzenie Nr 295/2021/SK z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 1457. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 156
 1458. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 29.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 156
 1459. Uchwała Nr XLIV/421/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 156
 1460. Informacja o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 155
 1461. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 155
 1462. Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 05 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 155
 1463. PGW Wody Polskie - Zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 155
 1464. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 155
 1465. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 155
 1466. Uchwała Nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 155
 1467. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 155
 1468. Zarządzenie nr 298/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 155
 1469. Uchwała Nr XLVIII/471/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 154
 1470. Uchwała Nr XLVIII/475/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 154
 1471. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 153
 1472. Uchwała Nr XLIV/426/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 153
 1473. Uchwała Nr XLV/437/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 153
 1474. Zarządzenie Nr 302/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 153
 1475. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 152
 1476. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 152
 1477. Zarządzenie Nr 267/2021/SK z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 152
 1478. Protokół Nr 44 z XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 01 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 151
 1479. Zarządzenie Nr 18/2022/GN z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 151
 1480. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 1481. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 150
 1482. Uchwała Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
  Wyświetleń: 150
 1483. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 149
 1484. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 149
 1485. Sprawozdanie Nr 25/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 149
 1486. Zarządzenie Nr 284/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 149
 1487. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 148
 1488. Protokół Nr 45 z XLV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 22 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 148
 1489. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 148
 1490. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 148
 1491. Uchwała Nr XLVII/457/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 148
 1492. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 147
 1493. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2021 r.
  Wyświetleń: 147
 1494. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 146
 1495. Sprawozdanie Nr 27/2/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 146
 1496. Zarządzenie Nr 264/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 146
 1497. Protokół Nr 27/10/2021 z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 1498. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 145
 1499. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 145
 1500. Zarządzenie Nr 266/2021/SK z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 1501. Zarządzenie Nr 308/2021/SK z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 1502. Sprawozdanie Nr 34/1/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 1503. Zarządzenie Nr 255/2021/CUW z dnia 06 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 144
 1504. Zarządzenie Nr 288/2021/SK z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 144
 1505. Uchwała Nr XLVII/456/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 143
 1506. Wykonanie budżetu za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 143
 1507. Zarządzenie Nr 17/2022/GN z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 143
 1508. Zarządzenie Nr 26/2022/SK z dnia 22 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 143
 1509. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 142
 1510. Zarządzenie Nr 15/2022/SK z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 1511. Protokół Nr 20/1/2022 z dni: 11.02.2022 r., 21.02.2022 r. i 10.03.2022 r.
  Wyświetleń: 141
 1512. Zarządzenie Nr 275/2021/PŚZ z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 1513. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza - wideokonferencja
  Wyświetleń: 140
 1514. Terminarz posiedzeń komisji w formie wideokonferencji
  Wyświetleń: 140
 1515. Uchwała Nr XLVII/449/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2022
  Wyświetleń: 140
 1516. Zarządzenie Nr 25/2022/SK z dnia 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 1517. L sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 139
 1518. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 1519. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 1520. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 139
 1521. Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/2002 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 1522. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii
  Wyświetleń: 139
 1523. Zarządzenie Nr 238/2021/Or z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 1524. Zarządzenie Nr 283/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 1525. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 138
 1526. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej
  Wyświetleń: 138
 1527. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 138
 1528. Zarządzenie Nr 282/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 138
 1529. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 137
 1530. Protokół Nr 37/3/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 137
 1531. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 r.
  Wyświetleń: 137
 1532. Uchwała Nr XLVII/454/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 137
 1533. Zarządzenie Nr 23/2022/GN z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 137
 1534. Zarządzenie Nr 263/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 137
 1535. Zarządzenie Nr 280/2021/SK z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 137
 1536. Zarządzenie Nr 307/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 137
 1537. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 136
 1538. Posiedzenie wspólne
  Wyświetleń: 136
 1539. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 136
 1540. Zarządzenie Nr 281/2021/SK z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 1541. Zarządzenie Nr 301/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 1542. 28. Interpelacja radnych: Marcina Świerkuli, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 22 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 1543. 32. Interpelacja radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 1544. Karta informacyjna Nr NK/2/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 1545. Zarządzenie Nr 48/2022/RZP z dnia 11 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 1546. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 134
 1547. Sprawozdanie Nr 35/2/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 134
 1548. Uchwała Nr XLVII/455/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok
  Wyświetleń: 134
 1549. Zarządzenie Nr 284/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 133
 1550. Zarządzenie Nr 278/2021/SK z dnia 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 132
 1551. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 131
 1552. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 131
 1553. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021
  Wyświetleń: 131
 1554. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 131
 1555. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 131
 1556. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 130
 1557. 27. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 129
 1558. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.02.2022 r.
  Wyświetleń: 129
 1559. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 129
 1560. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021
  Wyświetleń: 129
 1561. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 129
 1562. Uchwała Nr XLVIII/477/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 129
 1563. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 129
 1564. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 128
 1565. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 128
 1566. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 128
 1567. Uchwała Nr XLV/432/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 128
 1568. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 127
 1569. Sprawozdanie Nr 32/4/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 1570. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 127
 1571. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 127
 1572. Zarządzenie Nr 36/2022/RTI z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 1573. Sprawozdanie Nr 30/2/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 126
 1574. Sprawozdanie Nr 49/2/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 126
 1575. Zarządzenie Nr 262/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 1576. 31. Interpelacja radnego Janusza Pońskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 125
 1577. Uchwała Nr XLVII/452/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 125
 1578. Zarządzenie Nr 21/2022/SK z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 125
 1579. Zarządzenie Nr 74/2022/CUW z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 125
 1580. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 124
 1581. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 124
 1582. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 124
 1583. Zarządzenie Nr 247/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 124
 1584. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 123
 1585. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 123
 1586. Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 123
 1587. Sprawozdanie Nr 41/4/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 123
 1588. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 123
 1589. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 123
 1590. Projekty uchwał na LII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 122
 1591. Protokół Nr 38/4/2022 z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 122
 1592. Rekrutacja dodatkowa do projektu "Cyfrowa Szkoła"
  Wyświetleń: 122
 1593. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok
  Wyświetleń: 121
 1594. Uchwała Nr XLVIII/458/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim
  Wyświetleń: 121
 1595. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 120
 1596. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 120
 1597. Uchwała Nr XLV/434/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 120
 1598. Zarządzenie Nr 63/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 120
 1599. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 119
 1600. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 119
 1601. Uchwała Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 119
 1602. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2021 r.
  Wyświetleń: 117
 1603. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2022
  Wyświetleń: 117
 1604. Wniosek o świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 117
 1605. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 116
 1606. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 116
 1607. LII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 115
 1608. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 115
 1609. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 114
 1610. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 114
 1611. Uchwała Nr XLVII/447/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 113
 1612. Zarządzenie Nr 56/2022/SK z dnia 24 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 113
 1613. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 112
 1614. Sprawozdanie Nr 50/3/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 1615. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata
  Wyświetleń: 112
 1616. Uchwała Nr XLVII/446/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii
  Wyświetleń: 112
 1617. Zarządzenie Nr 73/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 1618. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 111
 1619. Protokół Nr 47 z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 111
 1620. Sprawozdanie Nr 28/3/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 111
 1621. Uchwała Nr XLVII/441/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 111
 1622. Uchwała Nr XLVII/451/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 111
 1623. Uchwała Nr xlviii/469/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021
  Wyświetleń: 111
 1624. Uchwała Nr XLVIII/474/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzinyza 2021 r.
  Wyświetleń: 111
 1625. Zarządzenie Nr 64/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 111
 1626. 21. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 110
 1627. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 110
 1628. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 110
 1629. Uchwała Nr XLVII/442/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 110
 1630. LI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 109
 1631. Uchwała Nr XLVIII/470/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021
  Wyświetleń: 109
 1632. Zarządzenie Nr 31/2022/SK z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 109
 1633. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu za rok 2021
  Wyświetleń: 108
 1634. Zarządzenie Nr 49/2022/CUW z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 108
 1635. Zarządzenie Nr 52/2022/OR z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 108
 1636. Uchwała Nr XLVIII/472/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2021 r.
  Wyświetleń: 107
 1637. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 106
 1638. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 105
 1639. Uchwała Nr XLVII/453/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą "Stowarzyszenie Czwórmiasto"
  Wyświetleń: 105
 1640. Uchwały LII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 105
 1641. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 103
 1642. PGW Wody Polskie - informacja i obwieszczenie z dnia 11 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 103
 1643. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 103
 1644. 22. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 102
 1645. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 102
 1646. XLIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 102
 1647. Zarządzenie Nr 58.1/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 102
 1648. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 101
 1649. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 1650. Uchwała Nr XLVII/445/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata
  Wyświetleń: 100
 1651. Uchwała Nr XLVII/450/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 100
 1652. Zarządzenie Nr 29/2022/SK z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 1653. Zarządzenie Nr 43/2022/POIN z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 1654. Zarządzenie Nr 47/2022/PŚZ z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 1655. Zarządzenie Nr 51/2022/OR z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 1656. 23. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 99
 1657. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 99
 1658. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 99
 1659. Sprawozdanie Nr 27/2/2022 z dnia 08 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 99
 1660. Uchwała Nr 29/2022 Regionalnej Izby Obrachunekowej z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 99
 1661. Zarządzenie Nr 50/2022/CUW z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 99
 1662. 26. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 98
 1663. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 98
 1664. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 98
 1665. Uchwała Nr XLVIII/459/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 98
 1666. Uchwała Nr XLVIII/468/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021
  Wyświetleń: 98
 1667. Wykonanie budżetu za I kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 98
 1668. Zarządzenie Nr 71/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 98
 1669. Zarządzenie Nr 97/2022/CUW z dnia 17 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 98
 1670. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 97
 1671. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2021  rok
  Wyświetleń: 97
 1672. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 97
 1673. Zarządzenie Nr 28/2022/PŚZ z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 97
 1674. Komunikat Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 96
 1675. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 96
 1676. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 96
 1677. Zarządzenie Nr 46.1/2022/SK z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 96
 1678. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu za rok 2021
  Wyświetleń: 95
 1679. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 95
 1680. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021
  Wyświetleń: 95
 1681. Zarządzenie Nr 55/2022/KPSiT z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 95
 1682. Sprawozdanie Nr 39/3/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 94
 1683. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 94
 1684. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 94
 1685. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 94
 1686. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 94
 1687. Uchwała Nr XLVIII/466/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 94
 1688. Zarządzenie Nr 54/2022/SK z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 94
 1689. Zarządzenie Nr 75/2022/RZP z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 94
 1690. 29. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 93
 1691. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 93
 1692. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 93
 1693. Uchwała Nr XLVIII/463/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 93
 1694. Uchwała Nr XLVIII/473/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r.
  Wyświetleń: 93
 1695. Uchwała Nr XLVIII/476/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 93
 1696. Zarządzenie Nr 62/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 93
 1697. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 93
 1698. 33. Interpelacja radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 92
 1699. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2021
  Wyświetleń: 92
 1700. Sprawozdanie Nr 38/2/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 92
 1701. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 92
 1702. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 92
 1703. Uchwała Nr XLVIII/461/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 92
 1704. Uchwała Nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
  Wyświetleń: 92
 1705. Wykonanie budżetu za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 92
 1706. Zarządzenie Nr 72/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 92
 1707. 25. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 91
 1708. Sprawozdanie Nr 34/6/2022 z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 91
 1709. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
  Wyświetleń: 91
 1710. Uchwała Nr XLVIII/460/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 91
 1711. Zarządzenie Nr 66/2022/GN z dnia 04 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 91
 1712. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 90
 1713. Oświadczenie Kierownika zakładu - Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 89
 1714. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 89
 1715. Sprawozdanie Nr 51/4/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 1716. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 89
 1717. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 89
 1718. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 88
 1719. Oświadczenie Starszego referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 88
 1720. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 88
 1721. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 88
 1722. Uchwała Nr L/480/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 88
 1723. Uchwała Nr L/485/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 88
 1724. Uchwała Nr XLVIII/465/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 88
 1725. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 87
 1726. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 87
 1727. Protokół Nr 49 z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 87
 1728. Uchwała Nr RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 87
 1729. Uchwała Nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 87
 1730. Zarządzenie Nr 57/2022/RZP z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 87
 1731. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 86
 1732. Sprawozdanie Nr 32/4/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 86
 1733. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 86
 1734. Zarządzenie Nr 4/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 86
 1735. Zarządzenie Nr 61/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 86
 1736. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 86
 1737. 24. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 85
 1738. Zarządzenie Nr 45/2022/SK z dnia 07 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 85
 1739. Zarządzenie Nr 59/2022/NK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 85
 1740. Zarządzenie Nr 60/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 85
 1741. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 84
 1742. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 84
 1743. Sprawozdanie Nr 37/4/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 84
 1744. Zarządzenie Nr 3/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 84
 1745. Zarządzenie Nr 65/2022/OR z dnia 04 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 84
 1746. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 83
 1747. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 83
 1748. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 83
 1749. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 83
 1750. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 82
 1751. Uchwała Nr XLVIII/464/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 82
 1752. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 81
 1753. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 81
 1754. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 81
 1755. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 81
 1756. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 80
 1757. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 80
 1758. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
  Wyświetleń: 80
 1759. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 80
 1760. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-05-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 80
 1761. Uchwała Nr L/488/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 80
 1762. Uchwała Nr XLVII/440/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 80
 1763. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 80
 1764. Zarządzenie Nr 46/2022/SK z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 80
 1765. Zarządzenie Nr 67/2022/RZP z dnia 06 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 80
 1766. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 78
 1767. Uchwała Nr LII/505/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 78
 1768. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 77
 1769. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 77
 1770. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 76
 1771. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 76
 1772. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Maista Sandomierza
  Wyświetleń: 76
 1773. 30. Interpelacja radnych: Marcina Świerkuli, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 21 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 75
 1774. Oświadczenie Kierownika sekcji pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 75
 1775. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 75
 1776. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy Placu 3 Maja w Sandomierzu
  Wyświetleń: 75
 1777. Uchwała Nr LI/499/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości
  Wyświetleń: 75
 1778. Uchwała Nr LII/504/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 75
 1779. Zarządzenie Nr 40/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 75
 1780. Zarządzenie Nr 42/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 75
 1781. Zarządzenie Nr 83/2022/RZP z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 75
 1782. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 74
 1783. Sprawozdanie Nr 35/7/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 74
 1784. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 74
 1785. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 74
 1786. Uchwała Nr XLVII/444/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 74
 1787. Zarządzenie Nr 69/2022/SK z dnia 08 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 74
 1788. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 73
 1789. Zarządzenie Nr 39/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 73
 1790. Zarządzenie Nr 44/2022/SK z dnia 07 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 73
 1791. Uchwała Nr XLVII/440/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 72
 1792. Zarządzenie Nr 53/2022/RZP z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 72
 1793. 39. Interpelacja radnych: Tomasza Malinowskiego i Jerzego Żyły z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 71
 1794. Uchwała Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 71
 1795. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 70
 1796. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 70
 1797. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 70
 1798. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 70
 1799. 38. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 69
 1800. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 69
 1801. Uchwała Nr L/481/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 69
 1802. Uchwała Nr XLVIII/462/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy Placu 3 Maja w Sandomierzu
  Wyświetleń: 69
 1803. Zarządzenie Nr 42.1/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 69
 1804. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
  Wyświetleń: 68
 1805. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 68
 1806. Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 68
 1807. Sprawozdanie Nr 52/5/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 68
 1808. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 67
 1809. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 67
 1810. Uchwała Nr L/484/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 67
 1811. Uchwała Nr XLVII/443/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 67
 1812. Zarządzenie Nr 41/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 67
 1813. Zarządzenie Nr 68/2022/SK z dnia 06 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 67
 1814. Zarządzenie Nr 85/2022/SK z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 67
 1815. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnai 2022 r.
  Wyświetleń: 66
 1816. Zarządzenie Nr 70/2022/SK z dnia 11 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 66
 1817. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 64
 1818. Uchwała Nr LII/502/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 64
 1819. Zarządzenie Nr 90/2022/NK z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 64
 1820. 37. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1821. Zarządzenie Nr 76/2022/GN z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 61
 1822. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 60
 1823. Uchwała Nr LII/503/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 60
 1824. Zarządzenie Nr 78/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 60
 1825. Uchwała Nr L/487/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nrXVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 59
 1826. Uchwała Nr LII/501/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 59
 1827. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 58
 1828. Protokół Nr 48 z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 58
 1829. Sprawozdanie Nr 40/4/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 58
 1830. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 58
 1831. Uchwała Nr XLIX/479/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 58
 1832. Uchwała Nr XLVII/448/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2021  rok
  Wyświetleń: 58
 1833. Zarządzenie Nr 82/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 58
 1834. Zarządzenie Nr 91/2022/SK z dnia 12 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 58
 1835. 34. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 12 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1836. 36. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1837. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości
  Wyświetleń: 57
 1838. Protokół Nr 40/6/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 1839. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu i Żłobka przy Przedszkolu Nr 5
  Wyświetleń: 55
 1840. Protokół Nr 21/2/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 1841. Sprawozdanie Nr 28/3/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 1842. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 55
 1843. Uchwała Nr L/483/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 55
 1844. Uchwała Nr LII/500/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 55
 1845. Zarządzenie Nr 84/2022/SK z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 1846. 40. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 53
 1847. Uchwała Nr XLIX/478/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 53
 1848. 35. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1849. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1850. Zarządzenie Nr 87/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1851. Zarządzenie Nr 89/2022/RZP z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1852. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 06.05.2022r
  Wyświetleń: 51
 1853. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok
  Wyświetleń: 51
 1854. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nrXVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 50
 1855. Uchwała Nr LI/494/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 50
 1856. Zarządzenie Nr 86/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 1857. Protokół Nr 39/5/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 1858. Uchwała Nr LI/497/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 1859. Zarządzenie Nr 95/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 1860. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 48
 1861. Zarządzenie Nr 80/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 1862. Zarządzenie Nr 81/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 1863. Zarządzenie Nr 92/2022/SK z dnia 13 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 1864. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 47
 1865. Sprawozdanie Nr 41/5/2022 z dnia 10 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 1866. Uchwała Nr LI/498/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 47
 1867. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 46
 1868. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
  Wyświetleń: 46
 1869. Zarządzenie Nr 93/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 46
 1870. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.06.2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1871. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 45
 1872. Zarządzenie Nr 77/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1873. 41. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1874. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1875. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzskiego z dnia 28 04 2022
  Wyświetleń: 44
 1876. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 11 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 44
 1877. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 43
 1878. Zarządzenie Nr 107/2022/CUW z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1879. Zarządzenie Nr 99/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1880. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz
  Wyświetleń: 42
 1881. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 42
 1882. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 42
 1883. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2021 rok
  Wyświetleń: 42
 1884. Sprawozdanie Nr 42/5/2022 z dnia 23 maja 2022r.
  Wyświetleń: 41
 1885. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042
  Wyświetleń: 41
 1886. Zarządzenie Nr 79/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1887. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 40
 1888. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 40
 1889. Uchwała Nr LI/496/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 40
 1890. Zarządzenie Nr 88/2022/SK z dnia 10 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 1891. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05 05 2022
  Wyświetleń: 39
 1892. Zarządzenie Nr 101/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 1893. Zarządzenie Nr 102/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 1894. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1895. Uchwała Nr LI/493/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 38
 1896. Zarządzenie Nr 113/2022/RZP z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1897. Zarządzenie Nr 96/2022/OR z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1898. 42. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 1899. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 37
 1900. Zarządzenie Nr 105.1/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 1901. Zarządzenie Nr 117/2022/SSZ z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 1902. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 17.05.2022
  Wyświetleń: 36
 1903. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 36
 1904. Zarządzenie Nr 108/2022/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 36
 1905. Uchwała Nr LI/495/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
  Wyświetleń: 35
 1906. Sprawozdanie nr 53/6/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 1907. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 33
 1908. Uchwała Nr LI/492/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz
  Wyświetleń: 33
 1909. Zarządzenie Nr 111/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 33
 1910. Zarządzenie Nr 119/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 32
 1911. Protokół Nr 22/3/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 1912. Uchwała Nr LI/489/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 31
 1913. Zarządzenie Nr 109/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 1914. Zarządzenie Nr 123/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 1915. Zarządzenie Nr 47 /2022/PŚZ Burmistrz Miasta Sandomierza z dnia 9 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 31
 1916. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 30
 1917. Zarządzenie Nr 102.1/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 1918. Zarządzenie Nr 116/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 1919. 43. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 29
 1920. Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie nowego/modernizacja istniejącego urządzenia infrastruktury technicznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sandomierz poza pasem drogowym
  Wyświetleń: 29
 1921. Zarządzenie Nr 110/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 29
 1922. 44. Interpelacja radnej A. F.-Szczepanek z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 28
 1923. LIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 28
 1924. 45. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 15 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 1925. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 27
 1926. Zarządzenie Nr 105/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 1927. Zarządzenie Nr 112/2022/RZP z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 1928. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 26
 1929. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 25
 1930. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego że dla nieruchomości / budynku został nadany numer porządkowy
  Wyświetleń: 25
 1931. Zarządzenie Nr 100/2022/GN z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 1932. Zarządzenie Nr 103/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 1933. Sprawozdanie Nr 29/4/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 24
 1934. Sprawozdanie Nr 36/3/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 24
 1935. Sprawozdanie Nr 38/5/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 24
 1936. Uchwała Nr LI/491/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 24
 1937. Zarządzenie Nr 118/2022/SK z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 24
 1938. Zarządzenie Nr 28/2022/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 23 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 24
 1939. Zarządzenie Nr 91.1/2022/SK z dnia 12 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 24
 1940. Zarządzenie Nr 98/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 24
 1941. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 24
 1942. Zarządzenie Nr 104/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 23
 1943. Zarządzenie Nr 35/2022/PŚZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 1 marca 2022 roku.
  Wyświetleń: 23
 1944. Zarządzenie Nr 94.1/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 23
 1945. Zarządzenie Nr 94/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 23
 1946. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 22
 1947. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 08 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 1948. Zarządzenie Nr 105.1/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 1949. Zarządzenie Nr 106/2022/GN z dnia 30 maja 2022 roku
  Wyświetleń: 22
 1950. Zarządzenie Nr 120/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 1951. Zarządzenie Nr 121/2022/RZP z dnia 08.06.2022
  Wyświetleń: 22
 1952. Zarządzenie Nr 87.1/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 1953. Uchwała Nr LI/490/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 21