Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021

Ogłoszenie nr 540398246-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.

Sandomierz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 774695-N-2020

Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sandomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27-600  Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 815 41 00, e-mail przetargi@um.sandomierz.pl, faks 15 815 41 01.

Adres strony internetowej (url): www.sandomierz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV:Procedura

Punkt: 6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W ogłoszeniu jest: Data: 14.01.2021, godzina: 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: Data: 20.01.2021, godzina: 10:00.

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

Wersja XML